An t-airgead curtha ar an gcapall ceart ag Nike

Cúpla mí ó shin scríobh mé alt faoin bhail a bhí á chur ar Colin Kaepernick mar gheall ar an seasamh, íorónta go leor, a thóg sé in aghaidh drochiompar na bpóilíní i Meiriceá i leith daoine a bhí dubh. Deirim ‘íorónta’, mar síos ar a ghlúin a chuaigh sé, le linn an amhráin náisiúnta a bheith á sheinnt ag cluichí.

 

Rinneadh cáineadh agus bagairt air, agus stopadh ag imirt peile é. Níos measa ná sin, bhí sé soiléir nach raibh aon iarracht mhór á dhéanamh ag aon duine ná aon eagraíocht le cumhacht, rudaí a chur ina gceart don fhear seo, ná do na daoine atá ag fulaingt i Meiriceá gach lá ag ciníochas agus ag bochtanas.

 

Bhí an chosúlacht air, ón Teach Bán anuas, go raibh dóthain daoine ann gur chuma leo faoi chearta daonna, chomh fada agus go raibh airgead ina gcuid pócaí agus nár cuireadh as dá gcuid saol féin. Sin go dtí an tseachtain seo, nuair a d’fhógair Nike go raibh margadh déanta acu le Colin Kaepernick. Léiríonn sé sin go bhfuil croí fós i Meiriceá. Ní dhéanfaidís é mura raibh eolas agus taighde acu a thug le fios go raibh dóthain de mhargadh ann a sheasfadh le branda Kaepernick.

 

Ar an bpointe, bhí na meáin shóisialta lasta acu, idir daoine a rinne ceiliúradh, agus amadáin a rinne a gcuid lasadh féin, ag dó a gcuid Nike. Níor imir Kaepernick ó 2016, mar ní raibh sé in ann conradh a aimsiú. Ní mórán againn ar an domhain seo atá in ann seasamh chomh mór sin le cás nó le ceist, go gcuirtear ár slite beatha go hiomlán i mbaol. Ní mórán againn ina bhfuil sé sin ionainn.

 

Tá Colin Kaepernick ar dhuine acu, agus tá súil agam go ndéanfaidh sé níos mó airgid ná mar a bheidh caite ag Donald Trump ar chásanna cúirte as seo go ceann cúpla bliain. Ní naomh atá i Nike ag tabhairt an airgid seo dó. Ag deireadh an lae, ag díol bróga reatha atá siad, agus de réir mar a thuigim, níl cuid dá gcuid monarchana thar mholadh beirte agus tá ceisteanna tromchúiseacha eile le freagairt ansin.

 

Ag déanamh airgid atá siad, ach má tá siad sásta a ladar a chur isteach sa bpolaitíocht, agus ceacht a mhúineadh ag an am chéanna, bí cinnte go bhfuil airgead curtha ar an gcapall ceart acu. Cosúil le Mohammed Ali, a coinníodh ón spórt ar feadh scaithimh chomh maith, tá mé cinnte go dtiocfaidh an lá go mbeidh Kaepernick ina laoch sa stair, díreach mar a tharla do Ali.

 

Ní raibh aon rogha ag lucht cáinte Ali ach é a mholadh sa deireadh. Níl a fhios agam cén t-achar a thógfaidh sé ar Kaepernick, ná cé mhéid de na daoine atá ina aghaidh a bheidh sásta a rá ós rud go raibh dul amú orthu. Le hairgead mór Nike taobh thiar dó, is iad lucht gnó is túisce a thabharfaidh aird ar an teachtaireacht atá aige, agus mar atá fios againn, is iontach an múinteoir atá san eacnamaíocht.

SCÉALTA EILE