Ar do rothar!

Tá saol sóisialta na nGael in áiteanna uirbeacha na tíre ag leathnú i gcónaí agus ag an deireadh seachtaine beidh Gaeil Bhéal Feirste ar an bhóthar arís le séasúr nua de chuid Chumann Rothaíochta Loch Lao.

Club rothaíochta lán-Ghaeilge é seo a raibh breis agus 70 ball páirteach ina dturais sheachtainiúla le linn 2014, gan trácht ar an 36 rothaí a thug aghaidh ar Ráth Chairn Ghas na Mí ar mhaithe le cearta teanga ag deireadh an tsamhraidh.

Chuir forbairt an chumainn go mór le gréasán agus le hinfreastruchtúr phobal na Gaeilge i mBéal Feirste anuraidh agus tá sé i gceist acu leanúint leis an fhorbairt phobalbhunaithe seo sa bhliain amach romhainn.

“Is rud nádúrtha é go leanfadh muid orainn leis an chumann agus tógáil ar an dul chun cinn atá déanta againn go dtí seo,” arsa Máirtín Mac Gabhann, eagraí de chuid C.R. Loch Lao.

“Mothaíonn muid go gcuireann an cumann rothaíochta go mór le múnla na Ceathrún Gaeltachta agus go gcruthaíonn sé níos mó deiseanna leis an Ghaeilge a úsáid do dhaoine ar fud na cathrach.”

crll-rath-chairn

Tá sé de rún acu rothaíocht sheachtainiúil amháin ar a laghad a eagrú gach Domhnach, chomh maith le turas mór go ceantar Gaeltachta ag deireadh an tsamhraidh – is í Tír Chonaill atá roghnaithe mar cheann scríbe na bliana seo.

Is i nGaeilge a bhíonn imeachtaí an chumainn ach níl sé dírithe ar chainteoirí líofa amháin.

“Ba mhaith linn an deis a thabhairt do dhaoine an teanga a úsáid ar bhonn sóisialta,” arsa Máirtín, “agus, mar sin de, is cuma más cainteoir dúchais líofa thú nó más bunfhoghlaimeoir thú, beidh fearadh na fáilte romhat páirt a ghlacadh.”


Beidh an chéad turas de 2015 ar siúl Dé Domhnaigh seo, 8 Márta, ag bualadh ag Cultúrlann McAdam Ó Fiach, Bóthar na bhFál, ar 10rn.

Tá tuilleadh eolais faoi Chumann Rothaíochta Loch Lao le fáil ar a leathanach Facebook nó is féidir dul i dteagmháil le Máirtín ar mairtin_gnm_06@hotmail.com

SCÉALTA EILE