Ar shnámh tú Cainéal Thoraí? Tá áit tuillte agat ar Rolla Onóra ILDSA!

Tá Cumann Snámha Fadraoin na hÉireann (ILDSA) ag iarraidh go rachaidh snámhaithe a shnámh Cainéal Thoraí i nGaeltacht Thír Chonaill i dteagmháil leo le go mbeifí in ann a n-ainm a chur ar Rolla Onóra na heagraíochta agus sonraí an tsnámha mhóir a chur ar an taifead.

Dúirt urlabhraí de chuid na heagraíochta go bhfuil méadú tagtha ar líon na ndaoine a thug faoin dúshlán le tamall de bhlianta anuas ach nach bhfuil taifead ag an eagraíocht de gach snámhaí a rinne an turas ón mórthír go Toraigh nó ó Thoraigh go dtí an mórthír fós.

Tá aon taifead déag ar an suíomh faoi láthair agus súil ag an ILDSA go rachaidh snámhaithe eile i dteagmháil leo sna seachtainí amach romhainn. Is é Jack Clemens, as Béal Feirste, an chéad duine atá ar an Rolla Onóra, fear a shnámh an bealach farraige in 1964. Thóg sé 6u 45n air an t-achar 14km a chur de.

Rinne an snámhaí aitheanta Gaeltachta Anrí Ó Domhnaill an snámh an treo eile 30 bliain i ndiaidh Jack, sa bhliain 1995. Thóg sé 6u 11n ar fhear na Carraige Finne an turas ó Thoraigh go Machaire Rabhartaigh. Bhí an aimsir chomh dona sin agus Anrí ag críochnú an tsnámha gur chuir sé amach dhá bhabhta ar an mbealach isteach.

Ba í Annemarie Ward an chéad bhean a rinne a snámh mór agus cé go bhfuil a hainm ar an Rolla Onóra ní luaitear an dáta ná an t-am a rinne sí an t-éacht. Tá beirt bhan eile ar an liosta freisin –  Sabrina Wiedmer as an Eilbhéis (2016) agus Anne McAdam (2023) as Éirinn. Rinne Anne McAdam an snámh in éineacht le Ger Kennedy, Owen O’Keefe, Edward Boag, agus Kelly Admirand ag tús na míosa seo.

Tá bunachar á chur le chéile ag an ILDSA d’éachtaí snámha a rinneadh in Éirinn san am a caitheadh. Tugtar aitheantas do na snámhaithe ar shuíomh na heagraíochta agus bronntar teastas ar na snámhaithe ag searmanas speisialta uair sa bhliain.

Caitear cloí le ‘Rialacha an Chainéil’ le haitheantas a fháil ón eagraíocht – is é sin na rialacha atá i bhfeidhm do dhaoine a shnámhfaidh Muir nIocht idir an Bhreatain agus an Fhrainc. Ní mór do dhaoine a thabharfaidh faoi snámh mór eolas fúthu féin, faoin gcriú tacaíochta, agus faoi bhreathnóir ainmnithe a thabhairt chomh maith le heolas cruinn faoin mbealach a shnámhfar.

SCÉALTA EILE