Athmhúnla úrnua de dhíth ar Chraobh na Peile

Is iomaí duine a thomhaisfeadh go dtiocfadh Craobh na hÉireann sa Pheil Ghaelach anuas go dtí ceithre fhoireann – agus tháinig an tuar faoin tairngireacht: Baile Átha Cliath, Ciarraí, Maigh Eo agus Tír Eoghain.

Ná bígí buartha, tá an liosta sin in ord aibitire seachas in ord cumais!

Sin ráite, ba phianmhar an ród a bhí orainn siúl go dtí an pointe sin agus ba léanmhar cuid de na cluichí aon-taobhacha inar tugadh greadadh d’fhoireann amháin agus fios ag an lucht féachana go raibh an cluiche thart taobh istigh de 20 nóiméad.

Glacaimis cluichí ceannais na gCraobh Cúige ina raibh buanna simplí ag Ciarraí ar Chorcaigh sa Mhumhain, Baile Átha Cliath ar Chill Dara i gCúige Laighean, agus Tír Eoghain ar an Dún.

Níl mé ag iarraidh deireadh a chur le Craobhanna ar gCúigí, ach imrítear iad go luath sa tséasúr agus cuirtear athchrot úrnua ar Chraobh na hÉireann!

Ní dhéanfaidh an ‘Sár 8’ atá molta ach bearna níos mó arís a chruthú idir na foirne níos láidre agus na foirne níos laige.

Is é an moladh atá agam, mar sin, ná:

Craobh úr Éireann: 8 ngrúpa x 4 fhoireann

Bímís samhlaíoch, radacach agus sábhlaímis an pheil uaithi féin.

Roinntear an tír de réir cumais: ocht gcontae a bhfuil stadas Síol 1 acu, 8 Síol 2, 8 Síol 3 agus 8 Síol 4.

Fágfaidh sin ocht ngrúpa againn agus ceithre fhoireann i ngach grúpa:

Staid na nGrúpaí: Imreoidh gach foireann in éadan a chéile i ngach grúpa (sin 3 chluiche an contae).

Deireadh le staid na ngrúpaí: 3 Chomórtas
Nuair a bheidh na cluichí grúpa thart, tógtar an dá chontae is fearr as gach grúpa (1-8) do Chraobh na hÉireann (1ú áit Ghrúpa 1 in éadan 2ú háit Ghrúpa 2; 1ú áit Ghrúpa 2 in éadan 2ú háit Ghrúpa 1 srl.).

Ní rachaidh ach na 8 bhfoireann a bhaineann na cluichí seo ar aghaidh go Craobh na hÉireann.

Imreoidh na foirne sa 3ú agus 4ú háit i ngach grúpa in éadan a chéile i gcomórtas nua Sciath na hÉireann.

Nuair a bhuann 8 bhfoireann na cluichí idir na foirne a tháinig sa 3ú agus 4ú áit sna grúpaí, rachaidh na 8 foireann a chailleann na cluichí seo isteach i gcomórtas nua, Pláta na hÉireann do na foirne is laige sa tír – ach seans acu rud éigin a bhaint.

Beidh Sciath na hÉireann bunaithe ar 16 foireann (na 8 bhfoireann a chaill an chéad chluiche i ndiaidh staid na ngrúpaí i gCraobh na hÉireann agus na 8 bhfoireann a bhuaigh an chéad chluiche i ndiaidh staid na ngrúpaí i Sciath na hÉireann).

Fágfaidh an córas úrnua seo ar a laghad cúig chluiche ag gach contae sa tír agus ligfear do lucht leanúna na gcontaetha taisteal fud fad na tíre.

Beidh trí chluiche ceannais againn ar an ardán náisiúnta, ag trí leibhéal cumais, agus teannas ar ais sna cluichí i ndiaidh Staid na nGrúpaí.

Tá an pheil Ghaelach ar an spórt is mó sa tír – tá comórtas agus iomaíocht cheart tuillte ag na himeoirí agus ag an lucht leanúna araon.


Cad é bhur meas a Nósadóirí? An bhfuil bunús maith le moladh Airt? Nó an bhfuil aon mholadh agaibh féin chun beocht as an nua a chur isteach i gCraobh na Peile?

SCÉALTA EILE