Coirnéal na Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh?

An bhfuil réabhlóid teanga na gcluichí Gaelacha ar na bacáin?

Sin an cheist atá ar bheola na nGael i ndiaidh gur fhógair Bord CLG Thír Eoghain go mbeadh ‘Coirnéal na Gaeilge’ ann i bPáirc Uí hÉilí ar an Ómaigh Dé Sathairn le haghaidh an chluiche sraithe idir na Lámha Dearga agus Doire.

Is é atá i gceist leis an choirnéal seo ná go mbeidh limistéar sainithe ann do chainteoirí Gaeilge inár féidir leo suí le chéile agus a dteanga a labhairt i gcomhluadar Gaelach.

“Tá muid ag iarraidh ar thacadóirí a bhfuil Gaeilge acu teacht le chéile sa limistéar seo ionas go mbeidh siad in ann an teanga a úsáid gan stró agus í a dhéanamh ina dlúthchuid dá saol sóisialta,” arsa urlabhraí ar son an Bhoird Chontae.

Feictear do NÓS go mbeadh an-tionchar ag coirnéil Ghaeilge mar seo i staideanna eile ar fud na hÉireann – samhlaigh an chantaireacht lán-Ghaeilge ón chuid seo den pháirc! – agus go mbeadh tábhacht ar leith ag a leithéid de chur chuige ag Ceanncheathrú CLG ach go háirithe.

Ceann de na bundeacrachtaí a bhíonn ag pobal na Gaeilge ná nach seasann muid amach ón slua agus nach féidir Gaeil eile a aithint go héasca gan aithne bheith agat orthu roimh ré nó muna gcluineann tú iad i mbun comhrá.

Sáraíonn an coincheap nua seo na fadhbanna sin agus tugann sé guth as an úr do chainteoirí Gaeilge ag cluichí CLG.

Cad é bhur meas mar sin, an mbeifeá sásta suí le Gaeil eile agus dul i bhfeidhm go glórach ar an chuid eile den pháirc?

Ar chóir Coirnéal Gaeilge bheith i bPáirc an Chrócaigh?


CAITH VÓTA:

SCÉALTA EILE