‘Deis iontach é an cluiche in aghaidh na Seapáine d’imreoirí nua na hÉireann’

Beidh dhá chluiche le n-imirt ag foireann ban na hÉireann in aghaidh na Seapáine sa choicís atá le teacht agus is céim ollmhór í don fhoireann óg seo, foireann ina bhfuil deichniúr imreoirí nua ainmnithe ag an mbainisteoir Greg Williams. Tá Clara Nielson, Jo Brown, Taryn Schutzler, Aoife Dalton, Dannah O’Brien, Emma Tilly, Kayla Waldron, Jess Keating, Méabh Deely, agus Leah Tarpey tar éis teacht isteach san fhoireann den chéad uair. 

Ceann de na rudaí is suimiúla faoin turas seo ná nach bhfuil aon duine de na himreoirí ón bhfoireann seachtar-an-taobh ar fáil do na cluichí. Níos suimiúla arís ná go dtabharfar conarthaí amach tar éis an turais seo. Ní raibh deis mar seo ag na himreoirí seo riamh roimhe seo ach beidh siad ag iarradh a scileanna a chur i gcion ar McWilliams chun ceann de na conarthaí sin a fháil. Tá 43 acu ar fáil idir an dhá fhoireann, agus luach €30,000 ar an gceann is luachmhaire (chomh maith le táillí agus bónais éagsúla). 

Bhí comórtas measartha ag Éirinn i gComórtas na Sé Náisiún i mbliana nuair a chaill siad in aghaidh na Fraince agus Sasana. Bhí ceisteanna le freagairt ó thaobh bainistíochta foirne de. Mar shampla, roghnaíodh Chloe Pearse don bhinse don chluiche in aghaidh na Fraince agus don chluiche in aghaidh na hAlban, ach níor fhág sí an binse ó thús deireadh na gcluichí sin. Tuigim go raibh an cluiche in aghaidh na hAlban cóngarach go maith agus gur bhuaigh Éire an cluiche, ach ní raibh an cluiche in aghaidh na Fraince mar sin ach fós fágadh ar an mbinse í. Ní ceart go dtarlóidh sé sin.

Bhí gach imreoir ar fáil den chéad trí chluiche ach ní raibh na himreoirí seachtar-an-taobh ar fáil don dhá chluiche dheireanacha, cluichí in aghaidh Shasana agus na hAlban. Bhí an tríú cluiche in aghaidh na hIodáile agus bhí deis ag an bhfoireann bainistíochta imreoirí nua a thriail roimh an gcluiche in aghaidh Shasana. 

Ach ní dhearna siad é sin agus, mar thoradh, bhí ar imreoirí nua teacht isteach don dúshlán is mó (Sasana). Ní hamháin sin, ach thóg siad isteach imreoir nua nach raibh páirteach san fhoireann roimhe sin chun an cluiche sin a thosú in áit imreoir a bhí ann ón tús a roghnú. Chomh maith leis sin, fuair siad réidh le hEimear Considine mar gheall ar na botúin a rinne sí an tseachtain roimhe in áit deis a thabhairt di na botúin sin a cheartú; bhí uirthi teacht isteach don chluiche in aghaidh Shasana gan caoi a chur ar na botúin sin. 

Céard ba mhaith liom a fheiceáil ar an turas seo? I dtús báire, ba mhaith liom go n-imreoidh gach aon imreoir a roghnófar do na cluichí. Thaistil 28 imreoir agus ochtar dóibh gan aon taithí ag an leibhéal seo, agus mar sin ní cheapaim go n-imreoidh gach duine acu. Ach má roghnófar iad, ba cheart go mbeidh deis acu imirt. Ba mhaith liom go dtosóidh Cronin agus Breen cluiche an duine ag leathchúlaí clibirte amuigh. Bhí Éire róspléach ar Cronin i rith Chomórtas na Sé Náisiún agus teastaíonn taithí ó Breen ag an leibhéal seo. Bhí Éire róspléach ar Linda Djougang freisin agus í ag malartú ó thaobh amháin den chlibirt go dtí an ceann eile. Cinnte, scil den scoth é seo agus is bua ollmhór é le bheith ag imreoir, ach teastaíonn doimhneacht san fhoireann agus teastaíonn taithí uaidh na frapaí eile. 

Is deis iontach í an turas seo do na himreoirí agus don fhoireann bainistíochta agus táim ag súil go mór leis an gcéad chluiche ar an Satharn.

SCÉALTA EILE