Fear Gaeltachta le snámh timpeall na hÉireann

Snámhfaidh Anrí Ó Domhnaill, as an gCarraig Fhinn i nGaeltacht Thír Chonaill, timpeall na hÉireann sna míonna amach romhainn. Cuirfidh Anrí tús lena aistear éachtach timpeall na tíre ina bhaile dúchais, ar Thrá na Carraige Finne, agus tá súil aige a bheith ar an gcéad duine a dhéanfadh ‘snámh lapaí’ timpeall tíre, rud a mhaíonn sé nach ndearnadh áit ar bith ar domhan go dtí seo. 

Beidh Anrí ag bailiú airgid do Chumann Ailse na hÉireann agus do Shábháilteacht Uisce na hÉireann, agus beidh sé féin ag tabhairt faoi thaighde eolaíochta le linn an turais. 

‘Finswimming’, nó ‘snámh lapaí’, an modh snámha is ansa le hAnrí, agus is leis an modh sin a bheidh sé ag taisteal timpeall an chósta. Is éard atá i gceist leis an snámh eite ná lapaí a bheith ar chosa an tsnámhaí agus snorcal a bheith ar a éadan. 

Is ar deiseal a bheidh Anrí ag snámh timpeall na tíre agus a chuid lapaí air, i dtreo Thoraigh agus Chionn Mhálanna ar dtús agus soir i dtreo chontae Aontroma ina dhiaidh sin. Bhí an turas le tosú an bhliain seo chugainn, ach bheartaigh sé é a thosú an mhí seo mar gheall ar an éiginnteacht atá maidir le cúrsaí Covid-19. 

Tháinig Anrí aníos leis an smaoineamh chomh fada siar le 1990, ach chuir rudaí éagsúla — timpiste thubaisteach a d’fhág gan lúth na ngéag ar feadh i bhfad é ina measc — an iarracht mhór siad tríocha bliain. 

https://www.instagram.com/p/CE7Cu3Jpwwa/

Tá Anrí anois 56 bliain d’aois agus taithí mhór aige ar an snámh farraige. Is garda tarrthála trá é, tumadóir, múinteoir snámha agus bádóir cumasach. Tá taithí ceathracha bliain aige den snámh lapaí, agus beidh foireann á leanacht i mbád sábháilteachta ó thús deireadh an turais. 

Beidh dhá phéire lapaí ag Anrí, ceanna fada agus ceanna gearra, agus úsáidfidh siad an dá phéire le linn an turais, ag brath ar chúinsí aimsire agus farraige. Beidh spéaclaí snámha, hata agus bríste snámha air den chuid is mó, agus beidh culaith uisce air má bhíonn teocht na mara an-íseal go deo. Beidh fón póca leis, chomh maith le huaireadóir cliste agus rianaire a thaispeánfaidh don phobal agus dá chriú cén áit go díreach a bhfuil sé agus é ag snámh. 

‘Turas dátheangach’ a bheidh ann, a deir Anrí, agus súil aige an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus cultúr na Gaeltachta a chur chun cinn agus é ag dul timpeall na hÉireann. 

Shnámh Anrí timpeall na hÉireann cheana, sa mbliain 2006, gan na lapaí air, agus is iomaí dúshlán eile atá curtha i gcrích aige i gcaitheamh na mblianta. In 2011 rinne sé turas trasna na hAfraice agus sheas ag an bpointe is ísle agus an pointe is airde ar an Mór-Roinn araon. Chuaigh sé ó Dhoire go hOileán Í i gcurach in 2012, agus dhreap sé Sliabh Elbrus, an sliabh is airde san Eoraip, in 2013. 

Is féidir airgead a dheonú d’Anrí anseo.

SCÉALTA EILE