Gaeil in aghaidh Gael

Tháinig péire de na trí chumann lán-Ghaeilge de chuid Chumann Lúthchleas Gael a bunaíodh le hocht mbliana anuas os comhair a chéile den chéad uair i nGaillimh an deireadh seachtaine seo. Tháinig foirne éagsúla ó Na Gaeil Óga CLG, breis agus dhá scór imreoir, anoir as Baile Átha Cliath le haghaidh a thabhairt ar fhoirne Ghaeil na Gaillimhe CLG i gcluichí dúshláin Dé Sathairn.

Bhí idir pheil agus iomáint á n-imirt ag foirne fear agus ban ar feadh an lae agus cluichí éagsúla gnóthaithe ag an dá chumann. In Órán Mór a imríodh cluichí na mban agus ar pháirc imeartha Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo (GMIT) a imríodh cluichí na bhfear.

Dúirt Jill McMahon, ó Na Gaeil Óga CLG, gur cruthaíodh “cairdeas” idir an dá chumann Ghaelacha ag an deireadh seachtaine agus go bhfuil cumann na hardchathrach ag súil le fáilte a chur roimh chumann Chathair na dTreabh amach anseo.

“Bhí an-deireadh seachtaine eagraithe ag Gaeil na Gaillimhe dúinn agus gabhaimid míle buíochas le hIrial Ó Ceallaigh agus leis an gclub as. Thosaíomar an deireadh seachtaine i gClub Áras na nGael Dé hAoine le tráth na gceist agus ba léir uaidh sin gur deireadh seachtaine an-iomaíoch a bhí i ndán don dá chlub.

“D’imir gach foireann sinsear Dé Sathairn, agus bhí cluiche dian ag an bhfoireann chamógaíochta in aghaidh Chumann Mícheál Breathnach as Indreabhán chomh maith. Tá cuimhní áille agus cairdeas cruthaithe anois ag Na Gaeil Óga le Gaeil na Gaillimhe agus táimid ag tnúth lena gcéad chuairt go Baile Átha Cliath anois,” a dúirt Jill.

Dúirt Irial Ó Ceallaigh le NÓS gurbh é “an príomhrud” a bhí le brath ag an deireadh seachtaine ná go raibh borradh faoi na cumainn nua chathrach seo a fhad is atá Cumann Lúthchleas Gael ag meath sna ceantracha tuaithe.

“A fhad is atá CLG á laghdú sna dúichí tuaithe, tá fás ag teacht air sna cathracha agus is clubanna Gaelacha iad seo atá ag teacht go mór chun cinn níos mó ná aon rud eile. Tá Laochra Loch Lao á bhfeabhsú, tá dul chun cinn déanta ag Na Gaeil Óga agus chuireamarna tús leis an iománaíocht i mbliana. Níor éirigh linn sa chluiche Dé Sathairn, ach is annamh a éiríonn leat sa chéad chluiche a bhíonn ag an bhfoireann.

“Bhí cluichí maithe ann an deireadh seachtaine seo, go háirithe sa pheil, bhí ardchoimhlint ann. Bhí caighdeán ard ann ag foirne na mban freisin agus is deas an rud dúinne fáilte a chur roimh chumann maith anseo i nGaillimh,” a dúirt Irial.

Dúirt sé gur chuir sé leis an deireadh seachtaine go raibh aithne ag na himreoirí ar a chéile agus go raibh cúpla imreoir ann a d’imir leis an dá chumann i gcaitheamh na mblianta, é féin ina measc.

Bunaíodh Na Gaeil Óga i mBaile Átha Cliath in 2010 agus é mar aidhm ag lucht a bhunaithe cumann CLG lán-Ghaelach a chur ar bun san ardchathair. Ó shin i leith tá foirne peile bunaithe d’fhir agus do mhná chomh maith le foireann iománaíochta agus foireann chamógaíochta, agus foirne faoi aois a bhíonn ag traenáil in iarthar Átha Cliath.

Cuireadh Gaeil na Gaillimhe ar bun in 2016, ar mhúnla Na Gaeil Óga, agus tá foireann pheile, foireann iománaíochta agus foireann pheil na mban anois ag an gcumann sin. An mhí seo caite fógraíodh go mbeadh an cumann Laochra Loch Lao, a bunaíodh ceithre bliana roimh Na Gaeil Óga ach nár imir i gcomórtais oifigiúla de chuid CLG go dtí seo, ag glacadh páirt feasta i gcluichí sraithe Aontroma.

SCÉALTA EILE