Gradam speisialta bronnta ag IWS ar fhear Gaeltachta mar gheall ar a éacht snámha

Bronnadh an gradam speisialta ‘Freagracht Phobail agus Shóisialta’ ar Anrí Ó Domhnaill as an gCarraig Fhinn i nGaeltacht Thír Chonaill ag searmanas de chuid Shábháilteacht Uisce na hÉireann anocht.

Ba í Síle Seoighe a bhronn an gradam ar Anrí ag searmanas digiteach a reáchtáladh ar YouTube. Tá Anrí aon trian den bhealach timpeall na hÉireann anois agus é i mbun iarrachta a bheith ar an gcéad duine a shnámhfaidh timpeall na tíre uilig agus lapaí snámha air.

Tá Anrí ag bailiú airgid ar son Shábháilteacht Uisce na hÉireann (IWS) agus Cumann Ailse na hÉireann a fhad is atá an t-éacht seo ar siúl aige, agus is mar gheall ar an mbailiú sin a bronnadh an gradam speisialta seo anocht air.

Is iomaí cúrsa traenála atá déanta ag Anrí leis an IWS i gcaitheamh na mblianta agus is múinteoir cáilithe snámha agus tarrthála é agus cáilíochtaí aige ón eagraíocht chéanna.

Dúirt sé ag an searmanas anocht go bhfuil cleachtaí agus druileanna rialta á ndéanamh aige féin agus ag an bhfoireann atá leis agus é ag snámh timpeall na hÉireann faoin tsábháilteacht ar an uisce.

“Tá mé ag ullmhú le haghaidh an turais seo le ceithre bliana anuas agus is í an tsábháilteacht an rud is tábhachtaí dom i gcónaí. Bíonn druileanna á ndéanamh againn le criú an bháid agus cleachtaí rialta sábháilteachta. Tá an-bhród orm go bhfuil IWS ar cheann de na dá charthanas a bhfuil muid ag tacú leo ar an turas,” a dúirt Anrí agus an gradam á ghlacadh go digiteach aige.

Tá an Anrí anois in uachtar Laighean agus é ag déanamh a bhealaigh dheisil timpeall na hÉireann.

Tá Anrí anois 56 bliain d’aois agus taithí mhór aige ar an snámh farraige. Is garda tarrthála trá é, tumadóir, múinteoir snámha agus bádóir cumasach. Tá taithí ceathracha bliain aige den snámh lapaí, agus beidh foireann á leanacht i mbád sábháilteachta ó thús deireadh an turais. 

Tá dhá phéire lapaí ag Anrí, ceanna fada agus ceanna gearra, agus úsáidfidh sé an dá phéire le linn an turais, ag brath ar chúinsí aimsire agus farraige.  Bíonn spéaclaí snámha, hata agus bríste snámha air den chuid is mó, agus beidh culaith uisce air má bhíonn teocht na mara an-íseal go deo. Tá fón póca leis, chomh maith le huaireadóir cliste agus rianaire a thaispeánfaidh don phobal agus dá chriú cén áit go díreach a bhfuil sé agus é ag snámh. 

SCÉALTA EILE