Imreoirí cispheile á lorg d’fhoireann nua lánGhaeilge i mBaile Átha Cliath

Tá imreoirí cispheile á lorg ag foireann nua a bhíonn ag feidhmiú i nGaeilge i mBaile Átha Cliath. Bunaíodh ‘Lasair na nGael’ an bhliain seo caite agus tá bunaitheoir na foirne anois ar thóir imreoirí eile le cur léi. 

Iar-imreoirí le foireann chispheile Choláiste Eoin, i ndeisceart na hardchathrach, a bhunaigh an  fhoireann nua lánGhaeilge, agus cúnamh acu ó imreoirí eile i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. 

Cuireadh an fhoireann isteach i sraith chispheile Bhaile Átha Cliath an séasúr seo caite (2018/2019) agus d’éirigh go réasúnta maith léi. 

“Níl mé cinnte cá háit go díreach sa tsraith a chríochnaíomar ach bhuamar níos mó cluichí ná mar a chailleamar. D’éirigh ceart go leor linn anuraidh agus tá súil againn go n-éireoidh go maith linn an chéad bhliain eile. Nuair a bunaíodh an cumann peile lánGhaeilge, Na Gaeil Óga, níor éirigh go rómhaith leo ar chor ar bith ar dtús, ach tá ag éirí go hiontach leo anois,” a dúirt Shane Ó Gruagáin, Oifigeach Caidrimh Phoiblí Lasair na nGael le NÓS. 

Bíonn Lasair na nGael ag traenáil i Halla Choláiste Eoin agus imrítear cluiche uair sa tseachtain nuair a bhíonn an tsraith ar siúl. Bhí siad i Roinn 6 de shraith Bhaile Átha Cliath. 

Dúirt Shane gur cláraíodh 15 ball imeartha anuraidh, ach go raibh sé deacair gach duine a fháil i gcomhair cluichí gach seachtain. 

“Tá deichniúr eile tar éis geallúint dúinn anois go n-imreoidh siad linn. Bhí 15 cláraithe an bhliain seo caite, ach ní bhíodh ach thart ar sheisear ag teacht chuig na himeachtaí — idir thraenáil agus chluichí. Tá sé an-deacair cluiche a bhuachan mura mbíonn ach seisear ann. Dá mbeadh 20 duine againn bheadh seans níos fearr againn agus b’fhéidir go mbeadh an dara foireann ann amach anseo.  

Faoi láthair, is fir amháin atá ag imirt le Lasair na nGael. Thug Shane le fios nach raibh mórán spéise léirithe ag mná ann go dtí seo, ach go mbeadh fáilte roimh aon bhean teacht ag traenáil leis an bhfoireann cé nach bhfuil foireann na mban ann go fóill. Táthar ag súil go mbeifear in ann iarscoláirí de chuid Choláiste Íosagáin a mhealladh. 

Is í an Gaeilge príomhtheanga na foirne agus shíl bunaitheoirí Lasair na nGael go mbeadh an “teanga rúnda” ina buntáiste acu ar an gcúirt imeartha. 

“Shíleamar go mbeadh an lámh in uachtar againn ar na foirne eile sa tsraith mar gheall ar an eanga a labhraíomar. Ach is ar éigean a bhí Béarla á labhairt ag éinne  sa tsraith! Bhí  an chuid is mó de na foireann eile lán eachtrannach, agus iad ag spalpadh gach cineál teanga, idir Liotuáinis, Fhraincis agus Rúisis,” a mhínigh Shane. 

SCÉALTA EILE