Is cumhachtach an laoch spóirt atá sásta a guth a úsáid

Ag tús na seachtaine seo sheol an t-iarlúthchleasaí aitheanta Derval O’Rourke giolc ag rá go mbeadh sí ag vótáil ar son aisghairm a dhéanamh ar an Ochtú Leasú sa reifreann a reáchtálfar an mhí seo chugainn. Thuig sí go raibh an baol ann go gcuirfeadh sé isteach ar a ‘branda’ ach ina ainneoin sin, níor fhan sí ina tost faoin gceist. 

Táthar ann a déarfadh nár cheart go mbeadh aon bhaint ag lúthchleasaithe le cúrsaí reatha, polaitíocht ná reifrinn agus gur cheart dóibh fanacht amach uilig ó na rudaí seo. Corruair ní thaitníonn sé le lucht leanúna spóirt go mbeadh polaitíocht gar do na himeachtaí sin ar chor ar bith, ag maíomh go mbíonn siad ag breathnú ar chláracha spóirt le héalú ón ngnáthshaol. 

Ceistím an dearcadh sin. An bhfuil muid chomh haineolach faoin stair agus go bhfuil dearmad déanta againn ar an aird a tharraing lúthchleasaithe éagsúla ar an éagóir, drochpholaitíocht agus droch-chleachtais ar fud an domhain chomh fada siar leis an Dara Cogadh Domhanda?

Nuair a chuaigh an peileadóir Meiriceánach Colin Kaepernick ar a ghlúin le linn a amhráin náisiúnta, sheas sé le lúthchleasaithe éagsúla a thacaigh le ceisteanna ceartais shóisialta thar na blianta. Sheas sé freisin le daoine atá imeallaithe i Meiriceá mar gheall ar an dath atá ar a gcraiceann. Tá íoctha go daor aige as, go pearsanta agus go proifisiúnta, ach cuimhneofar air mar fhear prionsabail. Faoi láthair, níl sé ar aon fhoireann agus tá na milliúin caillte aige. Fuair Muhammad Ali an cáineadh céanna nuair a dhiúltaigh sé dul ag troid i Vítneam. Leis an gcaoi ar caitheadh le Ali, an chaoi a bhfuiltear ag caitheamh le Kaepernick, thuigfeá an drogall a bheadh ar dhaoine seasamh poiblí a dhéanamh. 

Ó tháinig na meáin shóisialta chun cinn tá ardán ag lúthchleasaithe sa lá atá inniu nach raibh acu riamh cheana. Tá sé de cheart acu an t-ardán sin a úsáid le margaíocht a dhéanamh orthu féin, ach chomh maith leis sin, is iontach an rud é nuair atá siad sách cróga chun seasamh le daoine sa bpobal atá ag lorg tacaíochta, nó seasamh le cás a bhfuil luí acu féin leis. Rómhinic, fanann siad ina dtost, ar fhaitíos go gcaillfidís urraíocht nó nach ndíolfaí a leabhar cócaireachta. 

Is mó meas atá agamsa ar Kaepernick, a rinne a agóid chiúin féin agus a chuir tús le comhrá faoi chúrsaí ciníochais i Meiriceá ná na peileadóirí eile a d’fhan ciúin agus a ghlac leis an airgead. Tréaslaím leis an bpeileadóir Ger Brennan, a labhair go cróga faoin údar a bhí aige vótáil in aghaidh an reifrinn faoin gcomhionannas pósta cúpla bliain ó shin nuair a bheadh sé níos éasca aige a chlab a choinneáil dúnta. 

Ó thús na seachtaine seo tá Derval O’Rourke ag fáil drochíde ar líne agus seans maith go gcaillfidh sí airgead mar tá a fhios againn go mbíonn faitíos ar bhrandaí agus lucht margaíochta dul i bhfoisceacht scread asail de chonspóid, go háirithe in Éirinn, agus go háirithe mar gheall ar an ábhar seo. Tá guth cumhachtach ag na daoine seo, agus is cumhachtaí fós an té atá sásta é a úsáid. 

SCÉALTA EILE