‘Is domhan fíorchrua é domhan na n-imreoirí acadaimh’

Tá Acadamh ag gach cúige agus is í aidhm na n-acadamh sin ná imreoirí óga a thógáil isteach agus iad a threorú ionas go n-imreoidh siad don chúige sin. Is córas an-simplí é. Faoi láthair, tá 14 in Acadamh na Mumhan, 13 in Acadamh Chonnacht, 12 in Acadamh Uladh, agus 19 in Acadamh Laighean. 

An rud faoin gcóras seo, áfach, ná nach bhfuil gach aon imreoir iontu chun conradh sinsearach a shíniú. Scaoilfidh an tAcadamh le roinnt díobh agus beidh orthu dul ag lorg oibre le foireann éigin eile. Sin é an spórt proifisiúnta.

Uaireanta, oibríonn rudaí amach do na himreoirí seo. Féach ar na leithéidí Mark Roche, Cian Prendergast, agus Tadhg Beirne a bhí in Acadamh Laighean. Chuir Roche fios ar Chonnachta, ag iarraidh seans san Acadamh sin, nuair a scaoileadh leis ó Laighin. Níor oibrigh an seans sin amach ach an oiread. Ach, chun scéal fada a dhéanamh gearr, thosaigh sé ag imirt rugbaí seachtar-an-taobh agus anois is ball é den fhoireann náisiúnta. Is Oilimpeach é freisin. 

Chuir Connachta fios ar Prendergast nuair a scaoileadh leis agus anois tá sé ag traenáil leis an bhfoireann náisiúnta. Scaoileadh le Beirne roinnt blianta ó shin ach ainmníodh é mar dhuine de na himreoirí is fearr ar domhan i mbliana. Is éard atá á rá agam ná, uaireanta, oibríonn sé amach. Ar an lámh eile de, níl críoch shásúil ag gach aon scéal. 

Don chuid is mó de, tagann imreoirí isteach sna hacadaimh díreach ón scoil. Ní gá ach féachaint ar chluiche scoile ag an leibhéal sinsearach chun caighdeán  ard imeartha a aimsiú. De ghnáth, bíonn na cluichí seo níos fearr ná roinnt cluichí proifisiúnta. Bíonn leibhéal ard scileanna ar taispeáint agus is léir go mbeidh todhchaí ag roinnt imreoirí sa spórt. Ach níl spás ann do gach aon duine. Agus, de ghnáth, tá sé iontach deacair deiseanna imeartha a fháil sa chéad fhoireann freisin. 

Féach ar Alex Soroka, mar shampla, atá ina bhall d’Acadamh Laighean le trí bliana anois. Sna trí bliana sin, níl ach seacht gcluiche imeartha aige don chéad fhoireann (179 nóiméad san iomlán). Ar an lámh eile de, tá Harry Sheridan am imirt go leor rugbaí le hUlaidh le cúpla seachtain anuas: d’imir sé in aghaidh La Rochelle, Sale, na Stormers, agus Glaschú sna sé seachtaine deireanach. I dtaobh na Mumhan de, thosaigh Patrick Campbell dhá chluiche anuraidh sa Champions Cup agus d’imir sé in ocht gcluiche go dtí seo i mbliana. Tagann seansanna do roinnt ach ní do roinnt eile. 

Is domhan fíorchrua é domhan na n-imreoirí acadaimh. Cinnte, tá deis acu nach bhfuil ach go leor imreoirí óga eile agus nach mbeidh acu go deo. Tá siad i gcóras a chabhraíonn leo forbairt, córas a chruthaíonn deiseanna dóibh freisin; chuaigh Sean O’Brien go Meiriceá ar feadh tamaill agus bhuaigh sé teideal MLR sular fhill sé ar an Acadamh, mar shampla. Ach d’imreoirí eile, ag snámh in aghaidh easa atá siad agus iad ag iarraidh briseadh isteach san fhoireann shinsearach. Sin domhan fuarchroíoch an spóirt phroifisiúnta.

SCÉALTA EILE