‘Is é an trua nach féidir le fear geansaí deas camógaíochta a cheannacht’

Tá a fhios againn uilig nach bhfaigheann spórt na mban an oiread céanna tacaíochta agus a fhaigheann spórt na bhfear sa tír seo (agus ar fud an domhain), ach tháinig mé ar bhealach eile a bhfuil leithcheal á dhéanamh ar na mná an lá cheana agus mé ar shiopa idirlín O’Neills. 

Seachtain sular thug peileadóirí na Gaillimhe aghaidh ar an imreoirí na Ríochta i bPáirc an Chrócaigh an mhí seo caite, chinn mé gur ócáid sách sollúnta a bhí ann geansaí úrnua na Gaillimhe a cheannacht agus an seancheann caite a chur ar féarach.

Ar ndóigh a luaithe is a bhí cuardach amháin déanta agam ar ‘Galway jersey 2022’ ar Google ní raibh le feiceáil ar na meáin shóisialta ar feadh coicíse ina dhiaidh ach fógraí do gheansaithe ó chuile chontae in Éirinn.

D’oibrigh an mhargaíocht. ‘Céard atá níos fearr ná geansaí amháin,’ a d’fhiafraigh mé díom féin, ‘ach dhá gheansaí?’. Ach ní geansaí Chiarraí a bhí uaim, mar a shíl Instagram, ach geansaí camógaíochta na Gaillimhe nó geansaí peile ban na Gaillimhe. Is maith liom tacaíocht a thabhairt do na mná an oiread agus is féidir agus tá mé théis freastal ar níos mó cluichí ceannais ban ná mar atá mé théis freastal ar chluichí ceannais fear. Ní bheadh sé aisteach, mar sin, geansaí na Gaillimhe a mbeadh lógó na LGFA nó an Cumann Camógaíochta ar a bhrollach a chaitheamh, an mbeadh? Ní cheapfainnse é. 

Siúd liom go siopa idirlín O’Neills arís mar ar féidir liom geansaí na bhfear a cheannacht dom féin nó leagan ‘women’s fit’ a cheannacht do bhean a bheadh ag iarraidh a tacaíocht do leaids na Gaillimhe a léiriú. Ach nuair a chuaigh mé chomh fada le rannóg spórt na mban níl ann ach an ‘women’s fit’. Mar a chéile an scéal i gcás na camógaíochta, níl aon rogha ann ach geansaí atá deartha do cholainn mná a cheannacht. B’fhéidir go bhfeilfeadh geansaí mar sin do cholainn fir áirithe ach i mo chás-sa ní go rómhaith a théann geansaí a dearadh do bhean ar mo ghuaillí ná trasna mo bhrollaigh. 

Anois b’fhéidir go ndéarfá gur seafóid atá orm agus go bhféadfainn an geansaí atá agam a chaitheamh le tacú leis na mná, ach tá mé cinnte go dtéann ar a laghad cuid den airgead a chaitear ar earraí de chuid an LGFA nó an Cumann Camógaíochta i dtreo na n-eagraíochtaí sin, agus ba mhaith liom go bhfaighidís an tacaíocht airgid sin chomh maith le mo bhúireach agus béiceach sna seastáin. 

Fágtar spórt na mban ar an trá fholamh go minic sa tír seo agus feictear dom gurb é an bealach is fearr leis an duine aonair tacaíocht a thabhairt do na mná ná an lámh a chur sa bpóca agus ticéid agus rudaí eile (geansaithe!) a cheannacht. Is é an trua nach bhfuil an rogha sin ann do na fir a thacaíonn le foirne na mban. Is é Ard Mhacha an t-aon chontae a bhfuil geansaithe LGFA aige atá ‘unisex’, de réir shuíomh O’Neills. 

Coinneoidh mé orm ag freastal ar chluichí na mban agus geansaí na bhfear orm ach bheadh sé go deas dá gcuirfí geansaí deas camógaíochta ar fáil lá breá éigin. 

SCÉALTA EILE