Mná á lorg d’fhoireann chispheile lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath

Tá imreoirí á lorg ag an gclub cispheile Lasair na nGael i mBaile Átha Cliath d’fhoireann nua do mhná atá á bunú acu. Bhunaigh grúpa iar-imreoirí le foireann chispheile Choláiste Eoin i ndeisceart Bhaile Átha Cliath an fhoireann lánGhaeilge thart ar thrí bhliana ó shin agus d’imir foireann na bhfear i sraith chispheile na hardchathrach i séasúr 2018/2019. 

Tá ochtar ban tar éis clárú leis an gclub cheana féin agus tá súil ag lucht a riartha ar a laghad seachtar eile a mhealladh faoi dheireadh na míosa seo chugainn le go mbeifear in ann foireann a chur isteach ar chomórtas na mban 2021/2022. 

“Bhunaigh muid foireann na bhfear cúpla bliain ó shin agus labhair muid le cúpla cara linn faoi fhoireann na mban a thosú ach ní raibh mórán spéise acusan ann. Tá iarracht cheart á déanamh anois againn mná a mhealladh agus teachtaireachtaí curtha againn go grúpaí éagsúla Gaeilge ar fud na cathrach – b’fhéidir go meallfaidh muid cúpla convert ó na Gaeil Óga.

“Tá ochtar againn go dtí seo agus beidh cúigear déag ag teastáil le foireann iomlán a chur isteach ar chomórtais. Tá sé i gceist againn foireann a chur isteach i mbliana, mar sin caithfidh muid an seachtar eile a aimsiú faoi dheireadh mhí an Mheithimh,” a dúirt Shane Ó Gruagáin, Oifigeach Caidrimh Phoiblí Lasair na nGael le NÓS.

Cuirfear tús le traenáil na mban ag deireadh na míosa seo agus beidh sé sin ag dul ar aghaidh fiú mura mbíonn ann ach an t-ochtar atá cláraithe cheana féin. Is ar chúirt chispheile Choláiste Eoin/Íosagáin a bhíonn Lasair na nGael ag traenáil ach tá an club ag fanacht ar chead ón scoil na cúirteanna amuigh faoin aer a úsáid le go mbeifear ag teacht leis na srianta is deireanaí in aghaidh an víris chorónaigh.

Dúirt Shane go mbeidh fáilte roimh dhuine ar bith clárú le foireann na mban beag beann ar a cumas cispheile ná teanga. Ní mór do gach imreoir a bheith os cionn 18 mbliana d’aois, áfach. Táthar mná á lorg le bheith ar fhoireann traenála an chlub freisin. 

“Is fir ar fad atá ar an gcoiste bainistíochta agus ar an bhfoireann traenála faoi láthair agus ba mhaith linn é sin a athrú a luaithe agus is féidir linn. Ta cóitseálaithe agus réiteoirí ban á lorg againn freisin agus súil againn mná a chur ar an gcoiste,” a dúirt sé. 

Tá ag éirí go maith le foireann na bhfear. Ar ndóigh, chuir an phaindéim isteach ar chúrsaí spóirt ar fud na tíre anuraidh agus níor chríochnaíodh séasúr cispheile 2019/2020. Níor cuireadh tús le séasúr 2020/2021 ar chor ar bith, ach ainneoin na ndeacrachtaí sin tá ardú céime faighte ag an bhfoireann ó Roinn 6 go Roinn 5.

Is féidir le mná a bhfuil spéis acu a bheith ag imirt, ag cóitseáil, nó ag réiteoireacht le Lasair na nGael an spéis sin a léiriú tríd an bhfoirm seo a líonadh.

SCÉALTA EILE