Na Gaeil i Saol an Spóirt – Jú-Jiotsú Brasaíleach ina dhúshlán nua

Tá an t-ádh dearg orainn in Éirinn go bhfuil an Cumann Lúthchleas Gael againn agus tá a lán buntáistí a bhaineann leis. Is cuma cén spórt a bhfuil tú ag caint faoi, peil Ghaelach, peil na mban, iománaíocht nó camógaíocht, is dóigheanna iontacha iad chun tú féin a choinneáil aclaí agus le do chairde a fheiceáil cúpla uair sa tseachtain.

Sin ráite, tagann an séasúr chun deiridh go tobann do chuid mhór imreoirí. De ghnáth, bíonn an tsraith ar siúl ón earrach go deireadh an tsamhraidh, agus an chraobh ar siúl i ndiaidh na sraithe. Má éiríonn le d’fhoireann an chraobh a bhaint amach, bíonn séasúr níos faide agat ach bíonn an séasúr thart don tromlach fud fad na tíre ag tús an fhómhair.

Tá rogha agat ansin, sos a ghlacadh go tús mhí Eanáir nó tús mhí Feabhra nó tú féin a neartú san ionad aclaíochta. Tá moladh agam. Cad é faoi spórt nua a thriail? An Jú-Jiotsú Brasaíleach nó JJB (BJJ) mar a thugtar air go coitianta.

Is ealaín chomhraic é a dhíríonn ar an chomhrac urláir. Bítear ag iomrascáil ar an urlár agus foghlaimítear an dóigh le daoine a neodrú le géilleadh nó an lámh in uachtar a fháil ó thaobh staid na troda de. Baintear úsáid as an chorp agus as an intinn ag an am chéanna agus is minic a dhéantar comparáid idir é seo agus an fhicheall. Tugtar ficheall fhisiceach air mar leasainm.

Tá JJB i mbéal an phobail anois mar gheall ar an UFC (Ultimate Fighting Championship), eagraíocht mór le rá a chuireann ealaíona comhraic measctha (MMA) chun cinn. Úsáidtear na healaíona comhraic uilig sna troideanna seo agus is minic a fheictear JJB in úsáid.

Meastar go forleathan gurb é John Kavanagh, traenálaí Conor McGregor, an chéad duine chun crios dubh a ghnóthú in Éirinn. Tuigeann daoine cad é atá i gceist le crios dubh, fiú mura bhfuil tú ar an eolas faoi na healaíona comhraic. Ciallaíonn crios dubh gur máistir ar an ealaín chomhraic thú agus nach fiú dul in adharca leat. Tá córas creasa sa Jú-Jiotsú Bhrasaíleach a mbaintear úsáid as bán, gorm, corcra, donn, agus dubh ann.

Meastar go nglacann sé níos mó ná deich mbliana le crios dubh a bhaint amach agus go bhfuil turas i gceist ag dul ó chrios go crios. Tá comórtais JJB ann fosta dóibh siúd atá ag iarraidh dul in iomaíocht lena gcuid scileanna a chleachtadh ach ní gá iad a dhéanamh le tairbhe nó sult a bhaint as an spórt.

Is iomaí buntáiste a bhaineann leis an spórt fhisiciúil seo. Foghlaimítear a lán scileanna a bhaineann le féinchosaint agus ardaítear muinín dá thairbhe. Coinnítear aclaí thú agus tú ag dul i mbun an spóirt úir seo a thugann dúshlán an choirp agus na hintinne. Ní hamháin sin, ach coinnítear na cromáin scaoilte fosta!

“Bhí mé ar lorg rud éagsúil ón pheil Ghaelach nuair a chuir mé tús leis an ollscoil agus tháinig mé ar an jú-jiotsú Bhrasaíleach. Ba mhór an maitheas a thug sé dom i dtaca le mo mheabhairshláinte go háirithe. Éalaím ó gach aon rud eile sa tsaol agus mé i mbun troda mar ní féidir liom smaoineamh ach ar éalú ón duine seo atá do mo sháinniú,” arsa Séamus Mac Giolla Iontóg, Gael as Baile an Chaistil a bhaineann tairbhe as an spórt.

“Agus bíonn sprioc i gcónaí ann. Tá na traenálaithe s’agam níos fearr ná mé ach tá daoine ann atá níos fearr ná na traenálaithe. Bíonn spás le feabhsú ann i rith ama agus tá mé anois ag teagasc an spóirt i nGaelcholáiste Dhoire chomh maith.”

Is cosúil go bhfuil scoth na dtrodóirí i measc na nGael cá bith!

Níor mhaith liom an dallamullóg a chur ar dhuine ar bith ach an oiread óir tá míbhuntáistí a bhaineann le JJB fosta. Gan trácht a dhéanamh ar an chostas a bhaineann leis an bhallraíocht, caithfear íoc as an éide, an gi, agus an níochán a thagann leis. Gortaítear daoine in amanna mar is amhlaidh le gach spórt. An rud is measa faoin spórt throdach seo? Is furasta a éirí gafa leis agus nuair a thosaíonn tú, ní minic a bhíonn tú ag iarraidh stopadh.

‘Ní mar a shíltear a bhítear’

Is maith is cuimhin liom mo chéad seisiún JJB. Tháinig cúpla rud aniar aduaidh orm. Cé gur spórt aonair é, agus bíonn tú in iomaíocht le do chuid cairde an chuid is mó den am, tá foireann ann. Bíonn tú ag obair le chéile le dul i ngleic le teicnicí casta a fhoghlaim. Níl tú in iomaíocht le duine ar bith ach amháin tú féin. Is deis ar leith é JJB le tú féin a fhorbairt leis an spórt seo a bhfuil tréithe machnamhacha ag baint leis.

Anuas air seo, nuair a smaoinítear ar an JJB, smaoinítear ar an trodaíocht cháis in amanna ach ní mar seo atá sé ar chor ar bith. Ní bhuailtear duine ar bith in JJB agus is spórt i bhfad níos séimhe é ná mar a shíltear.

Tá JJB ag fás in Éirinn agus tá neart cumann fud fad na tíre. Tá mé ag déanamh go bhfuil ceann in aice leat. Éist leis an mholadh seo, tapaigh an deis agus bain triail as!

SCÉALTA EILE