Ní féidir an spórt agus an pholaitíocht a dheighilt

Faoin am gur éirigh Sean Kelly as an rothaíocht ghairmiúil in 1994, bhí beagnach 193 rás buaite aige. Bhí sé ar an rothaí ab fhearr ar domhan idir 1984 agus 1989, ghnóthaigh sé an Vuelta a España agus ba mhinic geansaí glas ón Tour de France ar a dhroim aige. Ní raibh sé ag na Cluichí Oilimpeacha, áfach. 

In 1975, cloiseadh faoi rás san Afraic Theas, ach bhí baghcat á dhéanamh ag an eagraíocht idirnáisiúnta rothaíochta ar an tír mar gheall ar apartheid. Thriail Kelly, agus Pat McQuaid, dul ann i ngan fhios ach rugadh orthu. Cuireadh cosc saoil iomaíochta orthu ag na Cluichí Oilimpeacha dhá bharr. Bhí tionchar ollmhór ag an rialú sin ar ghairm Sheáin Kelly. Ní raibh an dara rogha aige ach dul chun na Fraince agus tosú ag rothaíocht go gairmiúil. 

Mar sin, ní hé nach bhfuil seanaithne ag lucht rothaíochta ar cheisteanna conspóideacha polaitíochta, agus nach bhfuil a fhios acu an tionchar atá siad in ann imirt ar an bpobal i gcoitinne má dhiúltaíonn siad dul ag tír nach bhfuil thar mholadh beirte ó thaobh cearta daonna de. Cuireadh tús leis an Giro d’Italia an tseachtain seo, ach ní san Iodáil a thosaigh sé ach in Iarúsailéim. Seachnófar an Bruach Thiar, Gaza agus seanchathair Iarúsailéim. 

Tá sé curtha i leith Iosrael go bhfuil siad ag baint sochair as an rása mar iarracht chun íomhá níos fearr a chothú dóibh féin go hidirnáisiúnta. Ní haon rud neamhghnách é go dtosnódh rás thar lear — nach bhfaca muid féin an Tour de France in Éirinn in 1998. Mar sin féin, tá luí agus stair ag Éirinn leis an rothaíocht. Níl aon oidhreacht mar é ag Iosrael agus tá airgead mór íoctha acu chun an rás a reáchtáil. 

Níl aon rothaí mór le rá acu, ach in agallamh a rinne a gcéad rothaí gairmiúil, Ran Margaliot, ar The Guardian, dúirt sé go raibh súil aige go n-athródh sé seo an íomhá atá ag daoine den tír mar cheantar tirim cogaíochta. Tá sé ráite ag an lucht eagraithe ón Iodáil agus ó Iosrael go bhfuil siad ann ar mhaithe leis an spórt, agus nach raibh aon bhaint ag an bpolaitíocht leis, ach ní féidir an deighilt sin a dhéanamh eatarthu. Dá bhféadfaí, bheadh cead ag Seán Kelly a bheith gaibhte go Montréal in 1976. Ní bheadh Barack Obama tar éis cluichí geimhridh Sochi a sheachaint mar gheall ar an leithcheal a bhí na Rúisigh ag déanamh ar dhaoine mar gheall ar a gclaonadh gnéis. Ní bheadh muid fós ag caint ar Colin Kaepernick ag feacadh a ghlúine ag léirsiú in aghaidh an chiníochais in sna Stáit Aontaithe. 

Déarfaidh Iosrael gur thosaigh an Giro in áiteanna eile ina raibh coimhlint, an Tuaisceart ina measc. Bíodh sin mar atá, i mbliana tá Iosrael ag ceiliúradh 70 bliain a bhunaithe, ach tá an iomarca daoine fós ag fulaingt sa chuid sin den domhan. Ní dóthain pictiúir dheasa den tírdhreach ansin chun na ceisteanna ceart daonna atá cothaithe acu féin a ghlanadh ó bhéal an phobail idirnáisiúnta. 

SCÉALTA EILE