Owen Farrell in easnamh do Chraobh na Sé Náisiún

Shocraigh Owen Farrell le déanaí éirí as an rugbaí idirnáisiúnta go ceann tréimhse ama chun díriú ar mheabhairshláinte agus folláine a mhuintire. Mar thoradh air sin ní bheidh sé ar fáil do Chraobh na Sé Náisiún atá le teacht agus glacfaidh duine éigin ceannas ar chaptaenacht Shasana idir an dá linn. Tá Sasana chun imreoir den scoth a chailleadh ach cé gur gníomh é ba chóir dúinn a mholadh, is mór an náire go bhfuil cáineadh Farrell imithe chomh fada agus go gcaithfidh sé sin tarlú.

Ní chreidim go bhfuil imreoir ó bhí Jonny Wilkinson ann a ndearnadh an oiread céanna iniúchta air agus a rinneadh ar Owen Farrell. Creidim nach bhfuair imreoir Sasanach riamh an oiread drochíde agus a fuair Farrell ach an oiread. I ré na meán sóisialta, bíonn sé i bhfad níos éasca do dhaoine áirithe a bpointe a chur in iúl ach a gcuid drochíde a sheoladh freisin, le himreoirí áirithe nasctha sa teachtaireacht.

Déarfaidh go leor imreoirí gairmiúla nach léann siad na nuachtáin nó na hailt ar líne fúthú. Agus cé go bhféadfadh sé sin a bheith fíor, is iad a dteaghlaigh agus a gcuid cairde atá fágtha ag léamh na scríbhneoireachta éagóraí.

Níl le déanamh ach féachaint ar an drochíde a fhaigheann réiteoirí chun an pointe a chur in iúl. Féach ar an cháineadh mhaslach a gheobhadh Wayne Barnes ag deireadh cluiche. Tráth dá raibh, bhí fualán i dteach tábhairne sa Nua-Shéalainn a raibh a aghaidh air. Go deimhin, cuireann sé tús lena leabhar trí scéal a insint faoi lá a bhí sé amuigh i gcaifé le déanaí, dúirt duine éigin suas lena bhéal gur réiteoir cac a bhí ann. Ní raibh sé amuigh ach ag fáil caife. Fuair sé bagairtí báis uaireanta. Rinneadh bagairtí foréigin ar a theaghlach. Féach ar an drochbhail a rinneadh ar Andrew Brace tar éis cluiche eile nuair a rinneadh tráchtanna faoi fhógra báis a athar.

Leis an dímheas a léirítear ar imreoirí agus réiteoirí na laethanta seo trí na meáin agus na meáin shóisialta araon, is iontach an rud é nach bhfuil níos mó acu ag glacadh sosa chun iad féin agus iad siúd timpeall orthu a chosaint.

Caithfidh na meáin cuid den mhilleán a ghlacadh. Tá roinnt foilseachán ag caoineadh imeacht Farrell ach cé mhéad acu sin a cháin é agus na botúin a rinne sé le linn a ghairmréime? D’úsáid foilseachán amháin é mar dheis le haghaidh alt clicmheallta, ag scríobh ceannlíne faoi Farrell ag fágáil na foirne. Thar aon rud eile, is sampla foirfe é den chineál iompair a raibh tionchar aige air agus ar a chinneadh. Ach ní ghlacfaidh siad freagracht ná leithscéal; leanfaidh siad orthu ag scríobh na gceannlínte agus na n-alt sin toisc go bhfuil daoine sásta cuairt a thabhairt ar a suíomh idirlín. An rud nach dtuigeann roinnt de na léitheoirí seo ná go bhfuil tuairimí mí-eolasacha á thabhairt dóibh in ionad anailís léargasach.

Is uirlis iontach iad na meáin shóisialta do lucht leanúna an spóirt nuair a úsáidtear i gceart é. Tugann sé níos gaire dúinn do na daoine atá páirteach sa spórt agus tugann sé deis dúinn teagmháil a dhéanamh leo ar bhealach nach raibh ann roinnt blianta ó shin. Ceanglaíonn sé gnáthdhaoine le himreoirí cáiliúla. Tugann sé deis dúinn idirghníomhú lenár laochra spóirt. Ar an drochuair, úsáidtear é freisin mar bhealach chun maslaí agus drochíde a sheoladh chuig na daoine céanna.

SCÉALTA EILE