‘Tá branda speisialta den fhuath ban in Éirinn’

Maidin Dé Domhnaigh dhúisigh mé agus chonaic mé Serena Williams ar fud na nuachta. Scríobh mé alt ar mo shuíomh gréasáin féin faoin ábhar agus roinn mé ar na meáin shóisialta é. Bhí mé den bharúil nach féidir breathnú ar an eachtra ann féin agus go raibh gnéasachas i gceist.

Nuair a roinn mé an t-alt, thosaigh daoine ag nochtadh a gcuid tuairimí féin agus ar ndóigh, ní hé chuile dhuine a d’aontaigh liom. Ach, bhí patrún ann — fir gheala, mheánaicmeacha ag inseacht do mhná nach raibh aon ghnéasachas ná ciníochas i gceist. Ní hamháin sin, ach nach iad na mná a bhí seafóideach má mhothaigh siad sin.

Tá branda speisialta den fhuath ban in Éirinn, faraor. Ó aistríodh an comhrá #MeToo ó na meáin shóisialta go gnáthchomhráite, tá an iomarca cloiste agam ó fhir ag iarraidh jóc a dhéanamh faoi ionsaithe ar mhná. Tuigim, corruair, gur míchompordach atá daoine agus mar sin, déantar iarracht gáire a bhaint as, ach tá an iomarca fir ann nach maith leo go mbeadh bean le clos.

Tugann sé sin ar ais ag Serena Williams mé. Ar feadh mo shaoil, agus saol gach bean a léann é seo, tá gnéasachas ag tarlú ón uair a thugtar babóg bhándearg di, agus ón uair a deirtear le buachaill beag gan spraoi leis an gcistin bhréige. Sampla eile na jócanna faoi mhná agus an tiomáint, nó na pháirceáil. De réir mar a fhaigheann muid níos sine, foghlaimíonn muid gurbh é an freagra ceart ná gáire a dhéanamh, seachas suntas a thabhairt go bhfuil an sochaí ag déanamh beagán de mhná.

Tá an sochaí ag súil go mbeidh muid sásta glacadh leis an ‘spraoi’ seo agus níl aon chead againn a bheith olc. Ní maith linn bean fhíochmhar a fheiceáil. Níl sé go deas. Caithfear múineadh a chuir uirthi. Sin a tharla do Williams. Bhí sé de mhuinéal aici éirí olc, agus d’íoc sé go daor as.

Ó shin, tá dhá champa ann. Iad siúd a dúirt gur bhris sí na rialacha agus go raibh pionós ag dul di, agus iad siúd a deir gur gnéasachas a bhí ann. Agus sin mar a bhíonn. Uair ar bith a thugann bean faoin ‘údarás’ deirtear gur chaill sí smacht. Má sheasann bean taobh amuigh de na línte atá tugtha ag an sochaí dúinn, ní bhíonn an sochaí i bhfad á cur ar ais ina bosca.

Má thugann fear dúshlán, faigheann sé moladh as ucht chomh láidir agus atá sé. Má dhéanann bean iarracht an rud céanna a dhéanamh, an cur i gcéill a nochtadh, itear í. Tharla sé le #MeToo agus tarlaíonn sé chuile lá thar timpeall orainn. Smaoinigh ar an gcás cúirte a bhí i mBéal Feirste níos túisce i mbliana, agus an méid a dúradh faoin mbean óg a tharraing an trioblóid uilig uirthi féin, dár le roinnt. Tá rialacha cluiche an tsaoil scríofa ag fir ach tá sé in am ag mná iad a bhriseadh.

SCÉALTA EILE