Tá CLG gaibhte ag an tobar céanna rómhinic

Níl tada cosúil leis an achrann a tharraingíonn cúrsaí airgeadais Chumann Lúthchleas Gael agus bhí léiriú eile againn air sin an tseachtain seo caite. Le scéal fada a dhéanamh gearr, tá ardú 33% ar phraghas ticéad áirithe, agus cosúil leis na táillí uisce, is cosúil gurbh é seo an buille a mharaigh an mhuc. Bhí an oiread sin le rá faoi gur rith The Tonight Show ar Virgin Media One amach as aíonna agus tugadh mé féin isteach ar an gclár le labhairt faoi. Rinne go leor teagmhála liom ar Twitter ina dhiaidh, agus daoine ag insint dom a gcuid údar féin faoin bhfáth gur ghoill an t-ardú chomh mór sin orthu.

Tá bá de chineál agam don CLG. Tá áit speisialta ag an eagraíocht i gcuisle na hÉireann agus bíonn muid ag lorg caighdeáin níos airde uathu ná spóirt eile. Chomh maith leis sin, sa gcomhrá a bhí againn le seachtain, rinneadh go leor, leor dearmaid ar an obair iontach atá déanta ag CLG i bpobail ar fud na tíre agus ar fud an domhain. Níl paróiste nach bhfuil méar ag CLG ann, agus tá a gcuid déanta acu i dtreo aclaíocht ár bpáistí agus deis a thabhairt dúinn dul amach i gcomhluadar a chéile ag breathnú ar chluichí. Tá i bhfad níos mó déanta acu i gcur chun cinn na Gaeilge ná go leor eagraíochtaí eile, agus tá borradh arís faoi chomórtais Scór. Tá diúltaithe ag an eagraíocht glacadh le urraíocht ó chomhlachtaí alcóil ná geallghlacadóirí, agus tá sé sin le moladh chomh maith. 

Cosnaíonn an obair seo airgead agus seo é bunfhadhb CLG. Spórt amaitéarach, ach caithfear an eagraíocht a reáchtáil go proifisiúnta. Tá CLG gaibhte ag an tobar céanna rómhinic, de réir an méid a chuala mé le seachtain. Is iad na daoine a bheidh ag íoc na dtáillí breise na daoine céanna a cheannaíonn ticéid chrannchuir agus a bhíonn ag cruinniú airgid chun páirceanna imeartha a choinneáil ag imeacht. Níl daoine ag mothú go bhfuil siad ag fáil luach ar a gcuid airgid, go háirithe sa bpeil. Dúirt fear amháin as Baile Átha Cliath liom nach mbeadh sé ag ceannacht ticéad séasúir níos mó, mar nach raibh aon spraoi ann ag breathnú ar chluiche gan chomórtas. Tar éis an méid a cloiseadh faoi chostas ollmhór Pháirc Uí Chaoimh, agus fadhbanna airgeadais contaetha éagsúla, tá údar ag daoine ceistiú cá bhfuil a gcuid airgid ag dul. 

Caithfear dul i ngleic freisin leis an bhfadhb peile. Tá cúpla iarracht déanta ag an gceanncheathrú athruithe a dhéanamh, ach tá blocáil á dhéanamh orthu ag comhairlí cúige agus ag an gcomhdháil. Rinneadh iarracht rialacha a athrú, agus caitheadh in aer iad sular thosaigh aon mhórchomórtas, mar gheall ar bhrú ó bhainisteoirí agus imreoirí. 

Tá daoine ann nach mbeidh sásta go brách tuilleadh airgid a sheasamh, ach creidim go mbeadh an chuid is mó den phobal toilteanach, dá mbeadh cumarsáid níos fearr á dhéanamh faoin luach atá daoine ag fáil ar a gcuid caiteachais agus cá bhfuil a gcuid airgid ag dul. Níl ceachtanna á bhfoghlaim. Níl anseo ach buille eile tar éis an chraic ar fad faoi chluiche Liam Miller agus achrann an Droichid Nua. B’fhéidir má leanann an méid airgid atá á chruinniú ag geataí páirceanna na tíre ag laghdú, go n-éistfear ansin.

SCÉALTA EILE