‘Tá mná na hÉireann fós ag caitheamh airgid chun an spórt náisiúnta a imirt’

An rud is mó i mbéal leantóirí peile na mban agus camógaíochta an samhradh seo ná an agóid atá ar siúl ag na himreoirí faoi láthair. I mí Aibreáin, foilsíodh tuairsic ón GPA ag iarraidh cúinsí níos fearr d’fhoirne na mban. Is léir, dar leis na himreoirí, nár éist na heagraíochtaí leo toisc nach bhfuil aon rud athraithe ó shin acu.

Deir captaein na bhfoirne nach bhfuil an tslí a gcaitear leo, i gcomparáid leis na fir atá ag imirt ag an leibhéal céanna, sásúil a thuilleadh. Tá siad ag iarraidh go leagfar cairt amach chun leas an imreora a chinntiú. Le cúpla seachtain anuas, bhí agóidí ar siúl ag 1,200 imreoiri ó 40 foireann dhifriúila. Mheasc an dá fhoireann le chéile d’Amhrán na bhFiann agus tar éis sin, shuigh na himreoirí ag cuid dos na cluichí síos ar an bpáirc imeartha ar feadh nóiméid. Chomh maith leis sin, bhí t-léinte ‘#UnitedforEquality’ á gcaitheamh ag na foirne don téamh suas agus Amhrán na bhFiann.

Sa chluiche beo ar TG4 idir Maigh Eo agus Laois an tseachtain seo caite, chuaigh an dá fhoireann thar n-ais sna seomra feistis i ndiaidh an amhráin náisiúnta chun an cluiche a chur siar 5 nóiméad. As na ceithre foirne camógaíochta a bhí ag imirt sna cluichí ceathrú ceannais inné níor fhan aon fhoireann seachas Cill Chainnigh amuigh ar an bpáirc tar éis Amhrán na bhFiann.

Tá cuma ar an scéal gur céim eile í an agóid seo i gcoinne na héagothroime. An rud a dúradh sa phreasócáid na gcaptaen ná “na bí ag tnúth le gnó mar is gnáth don chraobh 2023”. Dúirt Aisling Maher gurb fhearr leo an fhadhb a réiteach gan aon agóid ar bith a dhéanamh agus nár mhaith leo stailc amach is amach a bheith ar siúl acu. Cuid de na fadhbanna a bhíonn i gceist ná deacrachtaí fisiteiripe agus ionad traenála a fháil, fiú do sheampíní na hÉireann, dar le Vikki Wall. In agallamh a rinne sí le TG4 luaigh sí bia agus costais taistil chomh maith.

Bhí stailc ag an gCabhán níos luaithe sa bhliain bunaithe ar an ábhar céanna, dúirt siad nach raibh leas an imreora curtha chun cinn ag an LGFA. Dhiúltaigh siad an cluiche Roinn 2 a imirt i gcoinne Thír Eoghan mar gheall nach bhfuair thart ar 20 imreoiri costais taistil ó bhord an chontae.

Bhí ar imreoirí Chorcaí rogha a dhéanamh le déanaí idir cluichí camógaíochta agus peile toisc gur cuireadh iad ar an lá céanna in áiteanna dhfriúla. Don chluiche ar an 24u Meitheamh bhí ceathrar imreoirí; Libby Coppinger, Hannah Looney, Orlaith Cahalane agus Aoife Healy, ainmnithe ar an dá phainéil. I rith na seachtaine bheartaigh na bainisteoirí beirt a thógaint do gach foireann ón gceathrar. Orlaith Cahalane agus Hannah Looney a bhí le n-imirt leis na peileadóirí ach cúpla lá roimh an gcluiche ghortaigh Orlaith Cahalane a cos. Faoi dheireadh, tháinig an beirt eile suas go Gaillimh tar éis cluiche iomlán camógaíochta a imirt agus cuireadh Libby Coppinger ar an bpáirc. Tharla an rud céanna an seachtain ina dhiaidh sin. Deirtear gur féidir rudaí mar seo a sheachaint dá mbeadh cumarsáid éigin idir na heagraíochtaí nó, níos fearr arís, dá mba eagraíocht amháin a bhí i gceist.

Tá feabhas tagtha ar chúrsaí le déanaí tar éis chónascadh WGPA agus GPA chomh maith leis an aontú ón rialtais in 2021 go dtabharfar an maoiniú céanna d’fhoireann na bhfear agus na mban. Mar sin féin, tá na mná fós ag caitheamh airgid chun a spórt náisiúnta a imirt. Sa ráiteas ón GPA deirtear nár chóir go mbeadh ar na mná ag fanacht a thuilleadh. Bhí sé dírithe ar Chumann Lúthchleas Gael iad féin ag rá nár cheist é seo don LGFA agus Cumann Camógaíochta amháin í, mar a bhí ráite acu cheana féin.

Níl mórán ráite ag an dá eagraíocht ar an ábhar. Dúirt an LGFA nach mó ná sásta a bhí siad le úsáid an fhrása ‘saoránaigh den dara ghrád’ ag na himreoirí agus dar leis an gCumann Camógaíochta, beidh cairt aontaithe ‘in am trátha’.

SCÉALTA EILE