Téann na Gaeil go Cill Airne is téann na Gaill ar thóir McLean

Tá sé in am againne atá ag plé leis na meáin chumarsáide dul ag an scáthán agus breathnú orainn féin. Ní luathscríbhneoirí muid, ach in ainneoin sin, tá an iomarca ama caite againn ag tuairisciú verbatim bréaga lom atá inste ag daoine mar Donald Trump, agus anseo in Éirinn, bréaga a d’inis Peter Casey le deireanas. Sin fadhb amháin atá againn. Locht eile, an tuairisciú leisciúil a dhéantar, gan aon údar, seachas go mbíonn a fhios againn go gcothóidh sé caint. 

Chuile bhliain, ag tráth an Oireachtais, téann na Gaeil go Cill Áirne agus téann na Gaill ag achrann le daoine a dhiúltaíonn an Poipín a chaitheamh, James McClean Dhoire Cholmcille ach go háirithe. 

Tá an domhain anois chomh míchorraitheach go gcuireann sé imní orm go bhfuil an reitric seo ag cur beatha daoine i mbaol. Tá an fhianaise againn — an tseachtain seo caite, dúnmharaíodh 11 Giúdach i sionagóg in Pittsburg, agus rinneadh iarracht buamaí a sheoladh sa phost. 

Fir, faoi gheasa ag bréaga agus reitric Trump agus daoine eile mar é, atá ag déanamh na rudaí seo. Murach go raibh muidne sna meáin ag tabhairt gaoth de na bréaga seo, ní bheadh siad ag saighdeadh daoine. Níos gaire do bhaile, tá na meáin ag saighdeadh an tslua in aghaidh James McClean. 

Bhí an BBC ina measc, ag foilsiú alt ag tabhairt le fios dúinn, arís, nach mbeadh an Poipín ar a bhrollach. Thug sin ugach do chuile áisíneacht eile tuairisciú a dhéanamh, in ainneoin nach raibh aon nuacht úr san ábhar. Ní dóigh liom go raibh mórán machnaimh déanta ar an tionchar a bheadh ag tuairisciú mar seo arís ar McClean agus a mhuintir. 

Chuile Shamhain, cuirtear iallach ar McClean míniú a thabhairt ar cén fáth nach roghnaíonn sé comóradh a dhéanamh ar fhórsaí na Breataine. Murach na meáin, agus an luach a thugtar don ‘bús’ ar líne, ní mórán Dave ná Graham ná Gav Shasanach a mbeadh aon eolas acu ar na daoine a roghnaíonn gan é a chaitheamh. 

Tá gealta ann nach bhfuil uathu ach leithscéal le hionsaí a dhéanamh ar dhuine éigin, agus níl leithscéal ar bith níos fearr ná tírghrá, nó na fórsaí cosanta a mhaslú. Tá cuntas twitter McClean faoi léigear, agus é curtha ina leith go bhfuil fuath aige don Bhreatain, agus go dtacaíonn sé leis an IRA. 

Imreoir sacair atá ann. Sin an méid. Agus sin a bheadh i James McClean go brách i súile an phobail, murach go raibh an iomarca á dhéanamh den dearcadh atá aige i leith an phoipín, agus níos mó fós á dhéanamh den dearcadh atá ag roinnt beag daoine glóracha faoina mheon. 

Tá sé in am againn ar fad cinneadh a dhéanamh gan tuairisciú a dhéanamh ar bhréaga, agus dúshlán a thabhairt do bhréaga nuair a insítear iad agus gan nuacht a foilsiú mura bhfuil sé nua. Samhlaigh an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige seo ar mheabhairshláinte an té atá á ionsaí. Níos measa, ná sin, samhlaigh na daoine atá anois básaithe de bharr fuath a bheith á shaighdeadh.

SCÉALTA EILE