Thug Katie muinín do chailíní beaga atá anois ina mná óga

Scríobh mé cúpla mí ó shin faoin tionchar a bhí ag Katie Taylor ar ghasúir, gur spreag sí go leor acu coinneáil leis an spórt, agus go deimhin dul leis an dornálaíocht. 

Ag an am, níor thuig mé go mbeadh borradh chomh sciobtha sin ag a tionchar ar an aos óg, go háirithe ar chailíní óga. Thaistil foireann lúthchleasaithe ón tír seo chuig Мінск (Mionsc) le páirt a ghlacadh sna Cluichí Eorpacha an tseachtain seo. Ina measc, bhí bean óg as Contae Uíbh Fhailí darbh ainm Gráinne Walsh. 

23 bliain d’aois atá sí, agus í anois ar a bealach abhaile agus bonn Eorpach ina póca aici.

Níor thosaigh sí ag dornálaíocht go raibh sí 16 bliain d’aois, nuair a mealladh ón sacar í. Ní raibh aon bhaint ag a muintir leis an dornálaíocht, ach tharla sé gur oscail cumann dornálaíochta gar de bhaile. Tharla sé freisin gurbh í Katie Taylor d’oscail go h-oifigiúil é. 

Bhí Taylor ina réalt chomh mór sin go raibh Walsh ag iarraidh castáil léi agus fuair sí ballraíocht sa gcumann coicís roimh ré, sa gcaoi agus go mbeadh seans aici láimh a chroitheadh léi. 

B’shin 2012 agus tá Walsh sa gcró ó shin. 

Tá tábhacht mhór leis an eiseamláir agus leis an laoch chun daoine a choinneáil spreagtha. Cailíní, go háirithe. Le fada an lá, bhreathnaítí ar an dornálaíocht mar spórt do dhaoine san aicme íseal, daoine cathrach nó do fhir tuaithe le dorn láidir.

Facthas iad mar dhaoine gan oideachas go minic, agus corruair, gan mhúineadh. Ach, tá an íomhá sin á creimeadh ag an mbóthar crua atá siúlta ag Taylor dúinn. 

Mac léinn í Gráinne Walsh agus tá sé ag staidéar Gearmáinise agus Iodáilise in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Labhair Walsh faoin inspioráid a bhí i Taylor agus í ag traenáil i dtreo rannóg an mharcmheáchain. Bhí uirthi a dhá oiread ama a chaitheamh sa gcró. Anois, tá sí ag breathnú i dtreo na gCluichí Oilimpeacha don bhliain seo chugainn. Rinne Taylor an bóthar sin níos éasca uirthi, mar chonaic sí go raibh sé in ann tarlú. Tuigeann gach cailín óg anois gur féidearthacht é, agus ní brionglóid. 

Tá an méid atá déanta ag Katie Taylor anois ina bunchloch ag na mná óga atá ag teacht ina diaidh. Feictear ag troid ar an scáileán iad. Bíonn siad sna nuachtáin. Tá aithne againn ar Walsh, Michaela Walsh, Kellie Harrington, Ciara Ginty agus neart eile. 

Tiocfaidh an lá a bheidh Taylor ag suí sa mbaile ag breathnú ar a cuid bonn agus na beilteanna ar fad a ghnóthaigh sí, agus tá mé cinnte go gcuirfidh sé sin gliondar ar a croí. 

Ach tá oidhreacht i bhfad níos mó cruthaithe aici cheana féin. Creideann mná na hÉireann anois go bhfuil a n-áit tuilte acu sa spórt, ní sa dornálaíocht amháin. Tuigtear anois go bhfuil ról ag mná sa spórt agus gur cheart tacú leo. Thug sí muinín do na cailíní beaga atá anois ina mná óga san iomaíocht ar son na hÉireann. 

SCÉALTA EILE