Valerie Mulcahy le mórdhinnéar a chaitheamh le Na Gaeil Óga

Beidh an peileadóir iomráiteach Valerie Mulchahy i láthair ag ceiliúradh mór Na Gaeil Óga CLG a bheidh ar siúl ag deireadh na seachtaine seo in Óstán Spencer i mBaile Átha Cliath. Is í Valerie, duine de na peileadóirí is fearr sa tír, ina haoi speisialta ag Mórdinnéar Na Gaeil Óga 2018.  

Tá ticéad ar díol go fóill don imeacht, atá anois ar cheann de mhórócáidí na bliana i saol Gaeilge na hardchathrach.

Beidh lucht an chumainn Ghaelaigh, a bunaíodh in 2010, ag caitheamh súil siar ar éachtaí na bliana 2018 agus ag bronnadh gradam ar na himreoirí agus na baill a chruthaigh is fearr i gcaitheamh na bliana. 

Ní hiad na himreoirí amháin a bheidh i láthair, áfach agus cuireadh tugtha ag Na Gaeil Óga don mhórphobal atá tar éis fás timpeall ar an gcumann le hocht mbliana anuas, idir iarbhaill agus bhaill nua. 

Beidh béile ceithre chúrsa ann ar an oíche roimh an searmanas bronnta gradam, agus tabharfar aitheantas le Gradam Sheáin Uí Leighin don duine is mó a chabhraigh leis an gcumann  a chur chun cinn agus é ag fás agus ag forbairt le cúpla bliain anuas.  

“Táimid ag súil go mór leis an oíche in Óstán an Spencer. Beimid ag tabhairt aitheantais ar leith do na foirne faoi aois i mbliana ach tá gradaim mhóra le bronnadh againn ar imreoirí agus baill a bhaineann le gach aon leibhéal. 

Bhí bliain mhór thábhachtach againn i mbliana, agus éachtaí, idir bheag agus mhór, bainte amach ag gach ball den chumann. D’éirigh go han-mhaith leis an bhfoireann chamógaíochta, bhuaigh na fir A an tsraith agus bhain an fhoireann iománaíochta a háit amach sa chluiche ceannais. Tá muid ag súil le fáilte mhór a chur roimh ár n-aoi speisialta Valerie Mulchahy, agus roimh na haíonna eile a bheidh linn ar an oíche freisin,” a dúirt Máire de Staic, imreoir agus eagraí na hócáide le NÓS. 

Tá costas €50 ar thicéad agus fáilte curtha ag Na Gaeil Óga roimh phobal Gaeilge Bhaile Átha Cliath an cumann a cheiliúradh agus aithne a chur ar na baill. Is cumann CLG lánGhaeilge é Na Gaeil Óga CLG agus glactar le baill nua chuile bhliain. 

SCÉALTA EILE