An mbíonn tú ag ceannach go síoraí?

Ar mhaith leat níos lú rudaí a cheannach? Nó taitneamh níos fearr a bhaint as na rudaí a cheannaíonn tú? Tá Ciara Ní É anseo le cabhrú leat.


Éadaí faiseanta ar phraghsanna ísle – thaitin Penneys liom riamh.

Ach le déanaí táim tar éis gearradh siar ar an síorcheannach ar éadaí olltáirgthe.

Éadaí atá i gceist agam a dhéantar ina mbulc le meaisíní ar an bpatrún ceannann céanna tríd síos.

Cruthaíonn Penneys, agus siopaí eile dá dhála, éadaí go gasta agus sprioc amháin acu – airgead a shaothrú.

Ciallaíonn sin gur minic nach mbíonn aon mhaitheas le dearadh nó éadach a gcuid éadaí.

Bíonn cuma ghiobach orthu go luath i ndiaidh iad a cheannach, iad ag titim as a chéile go héasca.

Mar thoradh ar an nós siopadóireachta sin, is iomaí duine a bhfuil vardrús lán go béal acu, ach gan mórán ann a thaitníonn leo.

Agus téann siad ag siopadóireacht arís….

Is furasta a bheith gafa i bhfáinne fí – de shíor ag ceannach agus ag caitheamh amach.

Cur amú ama, airgid agus acmhainní atá ann.

Cloiseann cainteoirí Gaeilge gaois go minic sna seanfhocail “bíonn blas ar an mbeagán”, “an rud is annamh is iontach”, agus “is maith an t-anlann an t-ocras”.

Comhairle stuama a mheabhraíonn dúinn nach fearr i gcónaí níos mó a bheith againn.

Taitníonn an seanfhocal seo liom ach go háirithe: “Is fearr greim de choinín ná dhá ghreim de chat.”

Tá sé mar mhana agam anois. Is é mo chur chuige nua é!

Ní hé nach gcaithfidh mé airgead ar éadaí in aon chor, ach beidh mé níos ciallmhaire faoi – geansaí ceart amháin in áit péire geansaithe nach bhfuil déanta go maith.

Déanaim iarracht anois éadaí ar chaighdeán níos airde a fháil, a mhairfidh níos faide.

Idir siopaí carthanachta agus TK Maxx ní gá i gcónaí i bhfad níos mó airgid a chaitheamh ach oiread.

Tá gné eile thábhachtach ar fiú machnamh a dhéanamh uirthi; cibé praghas atá ar an stuif atá á cheannach agat, nuair a cheannaítear an iomarca rudaí níl sé go maith don timpeallacht.

Mar sin, seo roinnt ceisteanna is féidir a chur ort féin le cabhrú leat srian a chur ar an méid a cheannaíonn tú.

Sábhálfaidh tú airgead, beidh tú níos sásta leis an éadach atá sa vardrús agat, agus beidh tú ag déanamh beart dearfach ar son na timpeallachta.


An fiú an t-airgead é?

Ceist mhór is ea í seo.

Tá costas €30 ar gheansaí. Céard eile is féidir leat a dhéanamh leis an airgead sin? Is iomaí duine a úsáideann ‘praghas pionta’ mar aonad airgid.

Ní modh ró-dhona é sin, agus dár ndóigh is fiú rudaí eile seachas alcól a úsáid mar shlat tomhais chomh maith! Is ionann an geansaí €30 sin agus costas sé phionta, nó i bhfocail eile, ballraíocht míosa sa gym.


Ná ceannaigh faoi dhó!

Bí ionraic leat féin – an bhfuil rud agat sa bhaile a dhéanann an jab cheana féin? Is cuma más bróga reatha, uachtar láimhe, nó píosa teicneolaíochta atá i gceist.

Cabhróidh an cheist sin leat gan rudaí nach bhfuil ag teastáil uait a cheannach.


Caith airgead ar eispéireas

De réir an taighde, baintear níos mó áthais as airgead a chaitear ar laethanta saoire, ceolchoirmeacha, agus béilí speisialta.

Déanann sin ciall agus muid ag tnúth leis an ócáid, ag baint sult as i rith an ama, agus ag smaoineamh siar air le cuimhní cinn.


Ná cuir thú féin i gcomparáid le daoine eile 

Is minic a bhíonn daoine sásta lena bhfuil acu, go dtí go bhfeiceann siad cad atá ag na comharsana nach bhfuil acu féin!

Cúis eile dar liom ar fiú do chuid airgid a chur i dtreo eispéiris ar leith nó taistil!


Smaoinigh ar an gcostas ina iomláine

Bíonn níos mó i gceist ná luach an airgid ar an ngreamán.

An bhfuil aon tairbhe leis?

An bhfuil am agat dó?

An mbeidh ort rudaí eile a cheannach le dul leis? An gcuirfidh sé isteach ar rudaí eile i do shaol?


Smaoinigh ar do riachtanais féin

Ní hionann mo shaol-sa agus saol an chéad duine eile.

An rud a bheadh ina chur amú airgid domsa, b’fhéidir gurbh fiú go mór an infheistíocht duitse é. Má tá maratón le rith agat, cinnte caith airgead ar an bhfearas ceart.

Mura bhfuil tú ach ag tosnú amach ag jogáil, b’fhéidir nach gá na bríste Nike sin a cheannach ar €150…


Ná bí ródhian ort féin

Ní gá cosc iomlán a chur ar an tsiopadóireacht. Tá an cur chuige céanna agam i gcás feoil a ithe agus atá agam i dtaobh na siopadóireachta.

Seans nach staonfaimid ó cheachtar acu ina iomláine, ach dhéanfadh sé maitheas dúinn agus don domhan gearradh siar orthu.

SCÉALTA EILE