Cuir ort do chuid… éicéadaí?

Tá líon na ndaoine atá ag cur suime in earraí atá éiceolaíoch agus cothrom ar ainmhithe ag méadú i rith an ama agus is dócha go bhfuil aithne ag cuid mhór againn ar veigeatóir nó ar dhuine nach n-itheann toradh ainmhí in aon chor.

Ach i ndáiríre cá mhéad againn atá eolach ar shaol na veigeán, agus ar a bhfaisean ach go háirithe?

Creideann veigeáin nár cheart úsáid a bhaint as an aon rud a thagann ó ainmhithe agus is cearta ainmhithe, agus an chruálacht a bhaineann dóibh, na cúiseanna is mó a luann siad as an chineál saoil seo a roghnú.

Tá earnáil na n-éadaí veigeáin ag fás de réir a chéile dá bharr, le daoine ag ceannach éicearraí ionas gur féidir leo cloí lena gcuid luachanna agus seasamh a ghlacadh ar son ainmhithe.

Seans go bhfeictear don mhórphobal gur cur amú ama é an cleachtas seo ach is léir nach bhfuil laghdú ag teacht air, ná baol air.

Is bean as na Stáit í Leanne Mai-ly Hilgart, thíos, atá ag fáil sochair as na nósanna nua seo mar go bhfuil comhlacht faisin aici nach ndíolann ach éadaí atá go hiomlán veigeáin – cothrom ar ainmhithe, cóir-thrádála agus in-athchúrsáilte.

Cuireann Vaute Couture – ar nós haute couture ach le v le haghaidh ‘veigeán’! – éadaí ardchaighdeáin ach ar fáil do dhaoine a bhfuil dúil acu sna stíleanna is déanaí ach nach bhfuil ag iarraidh aon rud ó ainmhí a chaitheamh.

Dhírigh Leanne isteach ar chótaí veigeáin ar dtús mar ina cathair dhúchais bíonn cosaint ón ghaoth de dhíth an mhórchuid den bhliain.

“Tá a fhios agat cad a deir siad faoi leapacha… go gcaitheann tú 25-33% de do shaol i do chodladh mar sin ba cheart duit ceann maith a fháil?,” arsa sí.

“Bhuel in Chicago caitheann muid cótaí greimhridh an tríú cuid den bhliain agus le tamall fada bhí mé ag iarraidh theacht ar cóta gleoite a bhí breá te agus maith d’ainmhithe ag an am céanna.

“De ghnáth bíonn éiceadaí agus earraí veigeáin níos sportúla agus neamhfhoirmiúla, atá iontach le haghaidh siúlóide ach nach bhfoireann d’ócáidí eile.

“Thuig mé go mb’fhéidir go mbeadh éileamh ar chótaí deasa agus ba é sin an tús!”

Dar le Leanne nár cheannaigh sí aon earra a bhain le hainmhithe ó bhí sí ar an scoil dara leibhéal ach gur cheap sí ag an am nár bhain faisean ach le lipéidí. Tá a dearcadh athraithe go mór anois.

“Tar éis tréimhse a chaitheamh i mbun mainicíneachta san Áise, rith sé liom gur bhain faisean leis na rudaí ar fad a raibh dúil agam iontu – ealaín agus na rudaí sin a léiríonn ar an taobh amuigh cad é mar a mhothaíonn tú ar an taobh istigh.”

Tá an cuardach le haghaidh fabraicí nua-aoiseacha nach dtagann ó ainmhithe ach a bhfuil cáilíochtaí ar nós olla ag baint leo ag croílár nua-chomhlachtaí veigeáin mar Vaute Couture.

Is minic fosta a nascann siad iad féin le grúpaí a oibríonn ar son ainmhithe agus in amanna cuirtear cuid den airgead a dhéantar ar na héadaí i dtreo na bhfeachtas seo.

Casadh spéisiúil san earnáil éadaí é fás na n-earraí veigeáin agus, cé gur tíortha ar nós SAM atá ag tiomáint na n-athruithe seo, bígí cinnte go bhfeicfear a macasamhail ar shráideanna na hÉireann san aimsir amach romhainn.

SCÉALTA EILE