‘Grian’ an Gheimhridh

Tá an Nollaig beagnach linn agus, ar ndóigh, ciallaíonn sé sin gur gearr uainn séasúr na gcóisirí!

Agus cé nach bhfuil an ghrian ag soilsiú níos mó, tá muid go fóill sa tóir ar chraiceann griandaite le dul lenár gcultacha lonracha an Nollaig seo.

Nach orainn atá an t-ádh go dtig linn a leithéid a fháil ó bhuidéal beag speisialta?

Tá cúpla léid agam anseo thíos faoin dóigh is fearr leis an ionlach draíochta seo, donnú bréige, a úsáid:


1. Ag ullmhú an chraicinn

Thiocfadh a rá go bhfuil an t-ullmhúchán ar an phróiseas is tábhachtaí agus tú ag iarraidh dath nádúrtha a chruthú ort féin.

Ar dtús báire, déan tú féin a bhearradh lá nó dhó sula mbíonn sé de rún agat an donnú bréige a chur ort.

Tugann seo seans don chraiceann socrú síos agus deis do na póireanna druidim.

Is mó seans go mbainfidh tú dath cothrom amach má dhéantar seo roimh ré.

Chomh maith leis sin, b’fhiú do chraiceann a scamhadh roimh ré le fáil réidh den chraiceann marbh.

Is fearr i bhfad bheith ag obair ar bhunús úrnua le donnú bréige.


2. Ag cur ort an donnú

Déanaim féin cinnte nach gcuirim rud ar bith ar mo chraiceann sula gcuirim an donnú orm – mar shampla díbholaíoch, maothóir srl.

Sin ráite, tá a fhios agam gur maith le daoine píosa beag maothóra a chur ar na glúine agus ar na huillinneacha roimh ré mar gur féidir leis an chraiceann bheith garbh sna háiteanna sin.

Beidh a fhios agat féin cad é atá ag foirsteán don chraiceann s’agat féin.

Maidir leis an táirge is fearr – braitheann sé go hiomlán ar rogha an duine féin.

Tá craiceann agus dath craicinn s’againn uilig difriúil agus glacann donnú bréige ar leith níos fearr le craiceann ar leith.

Go pearsanta, oibríonn an branda ‘White to Brown,’ go maith ar mo chraiceann féin agus cé nach bhfuil sé ar an donnú bréige is saoire – b’fhiú an t-airgead a chaitheamh le dath nádúrtha agus cothrom a fháil.

Sin ráite, cibé donnú atá in úsáid agat ba cheart go mbeadh miotóg agat.

Ní oibreoidh do chuid mhéire leis an donnú a chur ort.

Agus mura bhfuil miotóg agat, bain úsáid as seanstoca – déanfaidh sé an jab céanna!

Cuirim an donnú ar mo chosa i dtús báire agus oibrím suas an corp – ar an dóigh sin ní scriosfaidh tú an donnú atá ar do bholg ag cromadh thart le donnú a chur ar do chosa!

Bain úsáid as scáthán sa dóigh is nach gcailleann tú píosa ar bith.

Ní chuirim féin donnú ar m’aghaidh mar feictear dom go dtagann spotaí orm an lá ina dhiaidh.

Sin ráite, baineann neart daoine úsáid as donnú ar an aghaidh s’acu – arís, is fút féin atá sé.


Níl le déanamh ansin ach ligean don donnú bréige triomú agus tá tú réidh le dul!

Cuimhnigh nach bhfuil anseo ach treoracha agus tá gach duine éagsúil.

Má tá do ghnáthamh féin ag obair duitse – fán leis.

SCÉALTA EILE