Trí Shúile Dhiarmaid Uí Fhátharta

Sa mhír seo ar NÓS, breathnaíonn muid trí shúile Ghaeil bhreátha ár linne le 3 phictiúr atá roghnaithe acu a thugann léargas dúinn ar a saol.

Amuigh ag siúl i gCathair na dTreabh a bhíonn Diarmaid Ó Fátharta agus é ag sú isteach a bhfuil le feiceáil sa chathair.

Idir áiteanna ciúine, áilleacht an nádúir agus ealaín sráide na Gaillimhe, is iomaí iontas a mheallann a shúil.


Áit chiúin

Seo pictiúr den Ardeaglais i nGaillimh agus mé i mo sheasamh ag an taobh ó thuaidh dhó.

Lá amháin agus mé saor ó ranganna agus obair bhí mé ag siúl thart i nGaillimh agus bheartaigh mé dul isteach ann.

Ní duine reiligiúnach mé ar chor ar bith ach is áit dheas chiúin é agus tá an oiread rudaí le tabhairt faoi deara, ar nós na péinteála, na bhfuinneog daite, an altóra agus fiú amháin na dtaispeántas a bhíonn ar siúl ann ó am go chéile.

Athraíonn an áit taobh istigh ag brath ar an solas a bhíonn taobh amuigh. Is fiú d’am a thógáil chun píosa beag a chaitheamh san áit seo.


Ag tabhairt faoi deara

Seans go gcuimhníonn chuile dhuine ar an aimsir fhuar a tháinig chugainn roimh Nollaig.

An lá áirithe seo, bhí ceo trom ann.

Bhí mé ag staidéar i bhfoirgneamh mór in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ach bhí mé gafa leis an radharc ceomhar a bhí le feiceáil tríd an fhuinneog.

Mar sin, d’fhág mé luath roimh am lóin chun dul ar shiúlóid bheag le taobh na habhann.

Bhí sé aisteach gan a bheith in ann a fheiceáil trasna na habhann, nó fiú amháin an cosán amach romham!

Ach leis sin, thosaigh mé ag tabhairt faoi deara na rudaí a bhí níos gaire dom. Ceann de na rudaí seo ná na neadacha damhán alla a bhí ar an ráille faoin droichead.

Bhí na neadacha róite agus bhreathnaigh siad cosúil le píosa ealaíne.

Thóg mé roinnt pictiúr ach seo ceann de na pictiúir is fearr liom.

Dathú sráide

Le cúpla bliain anuas, tá níos mó ealaín sráide le feiceáil ar shráideanna na Gaillimhe.

Is breá liom é seo mar go gcuireann sé an oiread datha agus beochta isteach san áit. Cathair chruthaitheach lán cultúir í Gaillimh agus léiríonn an ealaín an méid sin.

Taobh thiar den Róisín Dubh a bhí an píosa seo leis an ealaíontóir Shane O’ Malley.

Is breá liom na dathanna spleodracha seo le taobh na canála agus luíonn siad go deas leis an atmaisféar bríomhar a bhíonn thart ar an gceantar, a nglaoitear an West End air.

Is píosa le Finbar 247 atá le feiceáil ar an bhalla céanna faoi láthair. Is fiú cuairt a thabhairt air agus tú i nGaillimh an chéad uair eile!

SCÉALTA EILE