‘Ireland’s Call’ as Gaeilge
Gualainn le Gualainn...!