Léigh

Cúpla focal? Cúpla bréagán gnéis!
Boid bhréige ar fhearann idirlín Gaeilge