Léigh

Cén Ghaeilge ar Phubbing?
Is drochnós é, is cuma cén teanga!