An bhfaca sibh seóspól nua TG4 fós?
Sceideal an Fómhair le tosnú inniu!