An Ghaeilge luaite i measc phríomh-tharraingtí Bhéal Feirste ag Icelandair


Níl amhras ar bith go bhfuil fuinneamh as an nua le mothú i bpobal na Gaeilge ó thuaidh le tamall de mhíonna anuas.

Tá na céadta ag freastal ar léirsithe beoga An Dream Dearg; tá an teanga ag barr na dtosaíochtaí polaitiúla den chéad uair le fada an lá; tá níos mó imeachtaí sóisialta ann anois ná riamh; agus d’fhéach breis agus 120,000 duine ar an lip dub seo le Coláiste Feirste.

Anois, mar léiriú eile ar dhul chun cinn seo na nGael sna sé chontae, tá an teanga luaite ag an aerlíne Icelandair mar cheann de phríomh-tharraingtí turasóireachta Bhéal Feirste.

I mí Meithimh cuirfidh an comhlacht Íoslannach tús le seirbhís idir Béal Feirste agus Réicivíc agus mar chuid den chur síos ar an cheann scríbe nua tá an cultúr Gaelach, an teanga ina measc.

Tar éis ailt faoin Titanic, agus scríofa faoin teideal ‘Guinness and Gaelic’, deir suíomh idirlín Icelandair:

“Old Ireland is nevertheless always within reach in the modern city of Belfast. The folk music tradition is certainly alive and thriving and the old tongue of Gaelic is present on signs and sometimes heard spoken on the streets. Revived in the 60s, Gaelic speakers make up about 4.4% of the Irish nation today.”

Tagraíonn an líne dheiridh ansin don bheocht nua a cuireadh i saol na teanga i mBéal Feirste 50 bliain ó shin nuair a bhí an club sóisialta Cumann Chluain Ard faoi lán seoil agus nuair a cuireadh tús leis an tógáil ar Ghaeltacht Bhóthar Seoighe, as ar eascair an chéad Ghaelscoil sa tuaisceart.

Ag caint le daoine sna hionaid Ghaeilge ar fud na cathrach, chuir siad in iúl gur buntáiste iontach é an Ghaeilge bheith luaite ag leithéidí Icelandair agus go raibh siad ag súil lena thuilleadh suime bheith curtha ina gcuidiú oibre sa tréimhse amach romhainn.

SCÉALTA EILE