An Nollaig, an tSeapáin & KFC

Is gearr uainn an Nollaig!

Buaicphointe na bliana í do chuid mhaith daoine, idir teacht le chéile lena muintir, bronntanais a fháil agus a bhronnadh, féasta breá ollmhór os a gcomhair, agus cúpla lá saor chun scíth a ligint.

Féile shaolta amháin í an Nollaig do leor leor anois agus déantar ceiliúradh ar an lá i dtíortha i bhfad ó dhaingin thraidisiúnta na Críostaíochta, an tSeapáin ina measc.

Is eol do chách ann gurb é kurisumasu é 25 Nollaig ach is beag cosúlacht atá idir Nollaig na Seapánach agus Nollaig na nGael mar sin féin.

Titeann Lá Breithe an Impire ar 23 Nollaig agus lá saoire poiblí é sin dá bharr.

Ach bítear ag súil go mbeidh oibrithe thar n-ais ag sclábhaíocht leo lá arna mhárach agus Lá Nollag féin.

Cé go mbíonn maisiúcháin Nollag i siopaí uaireanta, is mó a dhéantar de theacht na bliana úire ná den Nollaig féin.

Lá saoire poiblí é Lá Caille agus seoltar cártaí beannachtaí na hathbhliana in ionad cártaí Nollag a chur amach.

Maidir le Lá Nollag, ba gheall le Lá Fhéile Vailintín é sa tslí is go dtéann an-chuid lánúineacha amach i gcomhair bia agus an lá a cheiliúradh lena ngrá geal.

Itear ‘císte Nollag’, ach is císte spúinse le sú talún é.

I measc na ndifríochtaí ar fad, seasann nós áirithe amháin amach go ceanndána agus é i lár an aonaigh gan náire agus go neamhleithscéalach.

Is é sin an nasc láidir atá sa tSeapáin idir an Nollaig agus KFC.

Chuala sibh i gceart mé, KFC!

Bialann mhearbhia Mheiriceánach is ea KFC gan amhras, a dhíolann sicín friochta.

Ba é bainisteoir an chéad KFC sa tír, Takeshi Okawara, a smaoinigh ar an nasc seo a dhéanamh sna 1970í.

Chuala sé grúpa eachtrannach ag caint le chéile ina bhialann, lá, agus iad ag gearán nach mbeadh teacht acu ar thurcaí don Nollaig.

Dar leis go ndéanfadh KFC an gnó.

Deirtear, amhail is gur finscéal gaiscíochta atá sa scéal seo, gur dhúisigh sé ar an meán oíche agus is ansan a bhreac sé cur síos ar a mbeadh ag teastáilt ó theaghlach um Nollag – buicéad lán le sicín.

Bhain sé triail as. D’éirigh leis.

Sa bhliain 1974, ceithre bliana tar éis bhunú an chéad KFC sa tSeapáin, chuir an comhlacht tús le feachtas margaíochta chun plean Okawara a scaipeadh go náisiúnta agus margadh na Nollag a cheangal go huile is go hiomlán le KFC.

An mana a d’úsáideadar ná kurisumasu ni wa kentakkii (‘KFC le Nollaig’).

Muna raibh mórán i gceist leis an Nollaig sa tSeapáin roimhe sin, d’éirigh leo chomh maith sin gur chuid de chultúr na tíre anois é.

Deineadh nós uathúil nua Seapánach de.

Dá mba mhian leat páirt a ghlacadh san ócáid chultúrtha seo i mbliana, áfach, mholfaí duit áit a chur in áirithe roimh ré leis an KFC Seapánach áitiúil.

Bíonn roinnt daoine ag cur a n-áiteanna in áirithe cúpla mí roimh Nollaig chun na scuainí a sheachaint.

Ní thabharfaidh Daidí na Nollag cuairt ar an Seapáin i mbliana.

Ina áit, cuirfear cóta mór dearg ar kentakun (‘an tUasal Kenta’), dealbh de bhunaitheoir KFC an Coirnéal Sanders, a bhíonn i ngach bialann dá gcuid sa tír.

Ní raghad féin go KFC, áfach.

Bí do mo cháineadh as bheith neamhchultúrtha más maith leat, ach glacfad le cearc fhrancach agus na bachlóga Bruiséile in ionad sicín domhainfhriochta Kentucky go brách.

SCÉALTA EILE