Sceilg Mhichíl dúnta don chuid eile den samhradh

D’fhógair Oifig na nOibreacha Poiblí nach n-osclófar Sceilg Mhíchíl do chuairteoirí ar chor ar bith “mar gheall ar an imní faoi Covid-19”.

Bhí an suíomh oidhreachta le hoscailt ar an 15 Bealtaine (Dé Sathairn seo caite) ach cinneadh gan ligean do na báid turasóireachta cuairteoirí a thabhairt amach chuig an oileán, “i bhfianaise na srianta leanúnacha ar shuíomhanna turasóireachta a athoscailt”.

Dúirt Oifig na nOibreacha Poiblí nach raibh sé “indéanta sábháilteacht chuairteoirí agus foirne a chinntiú” san oileán agus go gcaithfí an t-oileán a dhúnadh don samhradh ar fad.

Bhí an-éileamh ar an oileán mar ionad turasóireachta le fada an lá mar gheall ar an mainistir ársa atá lonnaithe air, ach tháinig borradh as cuimse ar an éileamh sin ó 2016 i leith mar gheall gur ann a rinneadh scannánaíocht do radhairc éagsúla den scannán Star Wars: The Force Awakens

Tá Sceilg Mhíchíl 12km amach ó Ghaeltacht Chiarraí agus ní féidir teacht ann ach ar bháid. Ní féidir leis na báid ach 12 a thabhairt amach agus turas amháin a dhéanamh gach lá le linn an tséasúir. 

Dúirt urlabhraí de chuid an OPW go mbeadh an turas go Sceilg Mhíchil “an-dúshlánach” ó thaobh na srianta atá i bhfeidhm le dul i ngleic leis an víreas corónach.

“Ar bhád atá de shíor ag bogadh agus ag luascadh, tá iliomad rudaí a mbéarfadh paisinéirí greim orthu agus bheadh cuidiú díreach de dhíth orthu ag dul ar bord an bháid agus ag dul i dtír ar an gcé. Faoi na cúinsí seo, bheadh sé fíordheacair tras-seoladh an víris a chosc agus ní féidir sábháilteacht na bpaisinéirí a chinntiú,” a dúirt sé. 

Dúirt an t-urlabhraí freisin go mbeadh sé fíordheacair an scaradh sóisialta a chleachtadh ar an oileán, mar gheall ar na bealaí cúnga chun na Mainistreach. Bheadh sé fíordheacair do chuairteoirí dul thar a chéile agus bearna dhá mhéadar eatarthu agus sábháilteacht a chinntiú le linn a gcuairte, a dúradh. 

“Tá áiseanna cóiríochta san oileán an-teoranta agus is gá don fhoireann cónaí gar dá chéile agus áiseanna níocháin agus leithris a roinnt. Ina theanta sin, is dóchí go dtarlódh sé go minic le linn an tséásúir go gcaithfeadh treoraithe cabhrú le cuairteoirí a dtiocfadh tinneas orthu agus garchabhair a thabhairt dóibh. Is léir go n-éireodh deacrachtaí suntasacha i gcás mar seo, agus dlúth-theagmháil riachtanach agus teorainn ar áiseanna uisce agus níocháin,” a dúradh. 

Tá sé i gceist ag OPW scrúdú cothabhála a dhéanamh an tseachtain seo chugainn nuair a rachaidh foireann teicniúil Séadchomharthaí Náisiúnta isteach chuig an oileán den chéad uair i mbliana.

Táthar ag súil go mbeifear in ann Ionad Eispéiris na Sceilge, atá ar an mórthír, a oscailt níos deireanaí sa samhradh.

SCÉALTA EILE