10 milliún Snapchat seolta le scagairí Gaeilge!

Tá sé fógartha ag Conradh na Gaeilge go bhfuil 10 milliún teachtaireacht Snapchat seolta le geo-scagairí Gaeilge ó cuireadh ar fáil iad ag tús mhí Lúnasa.

Íomhá atá sa gheo-scagaire a bhfuil téacs curtha leis chun tuilleadh eolais a thabhairt do leantóirí faoin áit ar domhan ina bhfuil siad.

Tá na scagairí seo ar fáil do gach contae sa tír mar thoradh ar GaelSnap, feachtas de chuid an Chonartha a thug deis d’úsáideoirí Snapchat ar fud na hÉireann a ngeo-scagaire ealaíonta Gaelach féin a chruthú dá gcontae.

Is iad na contaetha Gaeltachta Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, agus Dún na nGall is mó a d’úsáid na scagairí go dtí seo.

“Chonacthas na snapanna Gaeilge 150 milliún uair buíochas le geo-scagairí pobail Gaeilge Snapchat,” arsa Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge.

“Tugann na figiúirí seo dúshlán don cliché seanchaite, gan bhunús gur teanga ‘mharbh’ í an Ghaeilge ar bhealach éigin, agus tugann léargas i bhfad níos dearfaí dúinn ar úsáid na Gaeilge i measc aos óg na hÉireann sa lá atá inniu ann.”

Mar léiriú ar an leibhéal ard úsáidte, rinneadh 920,000 snap i gCorcaigh, an contae ag #1, ag baint leasa as na geo-scagairí pobail agus ghin sé sin 15,300,000 imprisean san iomlán.

Agus i nGaillimh, an dara contae ar an liosta, úsáideadh na scagairí 870,500 uair, a ghnóthaigh 16,200,000 imprisean.

Níl aon amhras ach gur figiúirí iontacha iad sin agus is léiriú láidir é go bhfuil na geo-scagairí Gaeilge ina ndlúthchuid anois d’eispéireas Snapchat in Éirinn.

Coinnígí oraibh ag Gael-Snapáil a chairde!

SCÉALTA EILE