A-màireach Là Twitter na Gàidhlig!

Agus Twitter anois ar fáil i nGaeilge na hÉireann, tá Gaeil ar an taobh eile de Shruth na Maoile á n-eagrú féin chun láithreacht na Gàidhlig a neartú ar an ardán líonraithe shóisialta.

Amárach (30 Aibreán) beidh an dara Là Gàidhlig ar Twitter ar siúl a bhfuil sé de sprioc aige an líon is mó daoine agus is féidir a spreagadh chun Gaeilge na hAlban a úsáid ar an suíomh agus an haischlib #Gàidhlig a chur lena dtweetanna.

Anuraidh scríobhadh 3,069 tweet i dteanga na hAlban le linn an chéad Là Gàidhlig agus amárach beifear ag iarraidh sárú ar an méid sin.

Is duine den lucht eagraithe é an gníomhaí Gaelach as Glaschú, Seumaidh Wallace.

“Bhí na mílte cuntas gníomhach le linn Là Gàidhlig Twitter anuraidh agus tá muid dóchasach go gcuirfidh muid leis sin i mbliana,” arsa Seumaidh le NÓS.

“Tá súil againn go spreagfar misneach chun Gàidhlig a úsáid ar líne agus chun mothúchán pobail a thógáil i measc na nGael.”

Chun cuidiú leis an aidhm sin a bhaint amach dhírigh Seumaidh agus a chairde ar chomhlachtaí príobháideacha i mbliana ar bharr na n-eagras pobail, teanga agus daoine aonair a d’úsáid an haischlib #Gàidhlig anuraidh.

Súil ar Éirinn

Bíonn cúrsaí na hÉireann á leanúint ag na Gaeil Albanacha seo chomh maith agus iad eolach ar an chéad Lá Gaeilge ar Twitter a eagraíodh siar sa bhliain 2009.

Ba thogra é sin a thosaigh an Duibhlinneach ildánach Ciarán Ó Meachair chun úsáid na Gaeilge a spreagadh ar an tseirbhís, a bhí fós úr ag an am, agus molann sé iarrachtaí mhuintir na Gàidhlig.

“Nuair a chuir muid tús le #LNAG (Lá na Gaeilge Ar Líne) bhí gá leis mar nach raibh sé ró-éasca teacht ar Ghaeilge ar Twitter,” arsa Ciarán.

“Ach de réir a chéile, duine ar dhuine, d’fhásamar ár ngréasán.

“Faoi dheireadh, in 2013, shíleamar go raibh an oiread sin Gaeilge in úsáid fud fad an lín go raibh an t-am tagtha do #LNAG dul ar scor – agus a jab déanta aige!”

Míníonn Ciarán gur ardú meanman é Lá na Gaeilge ar Líne mar go rabhthas in ann tweetanna Gaeilge a fheiceáil ag trasnú na cruinne – san Astráil agus san Ind go moch ar maidin, ansin tríd an Eoraip go hÉirinn agus ar aghaidh go Meiriceá Thuaidh.

“Trí theicneolaíocht de chuid an tsaineolaí idirlín Kevin Scannell bhíothas in ann spící úsáide na haischlibe #Gaeilge a fheiceáil le linn an lae,” ar seisean.

“Ba chóir go mbeadh Gaeil na hAlban in ann a leithéid a thabhairt faoi deara amárach chomh maith agus is cinnte go mbeidh mé féin ag cabhrú leo ina n-iarrachtaí… an Ríomhlóid abú!”

Gné Idirnáisiúnta

Gach seans go mbeidh tuilleadh den chomhoibriú pan-Ghaelach seo ar siúl ar an bhliain seo chugainn mar go bhfuil fís ag Seumaidh Là na Gàidhlig a leathnú amach le go mbeadh pobail eile páirteach sa tionscnamh.

“Amach anseo ba bhreá linn bheith ag obair le gach teanga Cheilteach, agus teangacha mionlaithe eile, chun lá mór ar leith a eagrú,” arsa Seumaidh, ar fiontraí é taobh thiar de Social Media Alba.

“Bheadh sé iontach dá mbeadh an Ghaeilge mar chuid de.”

Is cinnte go mbeadh suim ag a lán Nósadóirí sa choincheap áirithe sin ach, idir an dá linn, cabhraigh lenár ndeartháireacha agus lenár ndeirfiúracha Albanacha scéal na Gàidhlig a scaipeadh ar líne amárach.

Na Gaeil ar líne abú!


Breis eolais le fáil faoi Là na Gàidhlig ar Twitter ar lanagaidhlig.wordpress.com

SCÉALTA EILE