Ag ceannach carr úr?

Tá cúpla cairt ceannaithe agam faoin dtráth seo ar cúpla mór-roinn éagsúla agus tá an t-am tagtha cairt nua a cheannach arís.

Ní domsa amháin an chairt nua seo, ach do mo chlann, agus rith sé liom breathnú siar ar an liosta rudaí a sheiceáilim sula gceannaím cairt nua.

Go dtí seo bhí na cairteanna seo i mo sheilbh agam:

– Veain VW, 1.4 peitreal, 1973.
– Subaru Legacy, 2.0 peitreal, 1994.
– Ford Focus, 1.6 peitreal, 2001.
– Subaru Impreza, 1.6 peitreal, 2005.

Níor theip ar aon cheann acu riamh agus d’éirigh liom cúpla míle a shaothrú astu nuair a dhíolas arís iad.

Is iad seo thíos roinnt de na rudaí a smaoinímse orthu agus cairt á ceannach agam, anuas ar phointe nó dhó a d’aimsíos agus taighde ar bun agam le déanaí.


1. Do bhuiséad

vw-veain

Is cuma cé mhéad atá sa sparán anois, smaoinigh faoi na himpleachtaí fadtéarmacha.

Rinne cartell.ie taighde a d’aimsigh go gcoimeádann daoine cairt ar feadh 3.55 bliana, ar an meán.

Is cuma cén praghas atá ar an gcairt anois, má chosnóidh sé cúpla míle ort chuile bhliain cáin bóthair a cheannach dó, nó peitreal a chur ann gach ré lá, agus árachas a cheannach chuile bhliain; déarfainn féin nach bhfuil an t-airgead agat chuige, ach fút féin atá sé.


2. Cairt dhuit féin, a oireann dhuit féin

toyota_aygo

Deir gach mac máthair (am éigin!) go bhfuil an chairt spóirt bheag dhearg sin uaidh, nach bhfuil ach dhá chathaoir ann, agus gur sin a cheannóidh sé.

Ach is é an chairt is ansa leat, an chairt a oireann dhuitse agus dod shaol. Féach, cad chuige a mbeadh an chairt in úsáid agat de ghnáth?

“Bím ag tiomáint sa gcathair agus ag páirceáil i gcarrchlós ilstórach cúig lá sa tseachtain”:

Ceannaigh: Toyota Aygo, nó Hyundai i20 nó i10 peitril.

Cairteanna bréatha tíosacha iad, nach gcosnaíonn mórán nuair a dhéantar seirbhís orthu.

Dá gceannófá cairt díosail leis an dturas seo a dhéanamh, níorbh fhada uait fadhbanna leis an scagaire aeir toisc nach chuige seo inneall díosail.

“Ní raibh teilifís againn sa mbaile, caithim an tseachtain i mo thiománaí tacsaí do mo cheathrar clainne”:

Ceannaigh: cairt mhór díosail, a mbeidh compórdach duit féin, a bhfuil neart spás stórála ann agus a bhfuil coimeádán cupáin ann do gach aon duine.

Molaim S-Max nó Picasso mura mbeidh tú ag dul ar mórán turas bóthair, ach mholfainn cairt fhada má tá sé i gceist agaibh tiomáint ar an mótarbhealach nó dul ar cúpla turas bóthair le do phaca mac tíre.

Bíonn cairt fhada níos inláimhsithe ná na himpreoirí pearsana móra seo, agus ní chuireann sé sin an oiread céanna tuirse ort ar na turais fhada bóthair.

“Is múinteoir scoile singil mé, a imríonn beagán spóirt agus ar spéis liom turas bóthair nó dhó sa bhliain le mo chairde”:

Ceannaigh: cairt chúlhaiste díosail.

Tá an-chuid acu ann, agus níl ach miondifear eatarthu dáiríre.

Is é mo roghasa an Subaru Impreza cúlhaiste díosail (ar fáil ó 2008 i leith) nó Ford Focus díosail.

Ceannaíonn an-chuid den dream seo an VW Golf, agus tuigim canathaobh, is cairteanna breátha iad.

Bíodh a fhios agat go bhfuil AN-chuid braiteoirí (sensors) ar an Golf agus go dteipeann ar na braiteoirí sin, nó ar an ríomhaire lena labhrann siad, go minic.

Ní éasca a leithéid a leigheas tú féin ag an mbaile i gcónaí, leis sin, beidh an-aithne agat ar an meicneoir áitiúil.


3. Nua nó athláimhe?

yoke-ar-diol

Deir edmunds.com go gcailleann mótar úrnua 11% dá luach a luaithe is a cheannaíonn tú é —Dhiaúúúdh! Is fiú, mar sin, mótar dara láimhe a cheannach; ach cén áit?

Más ag ceannach cairte go príobháideach atáir, bí cinnte de go bhfuil ceachtar acu taifead seirbhíse nó torthaí ar an NCT / MOT ag an nduine dhuit.

Cífidh tú, leis seo, aon mhórfhadhb a bhíodh nó atá ar an gcairt agus cén uair a cuireadh an fhadhb ina ceart.

Má tá cairt le díol agat féin, nó má tá baránta uait, ní aimseofar aon locht ort dul chuig Del Boy an déileálaí.

Beidh sé i bhfad Éireann níos simplí ort do sheana-chairt a mhalartú ar luach cúpla míle anseo agus ní chuireann sé seo ar na déileálaithe dáiríre; bíonn siad in ann iad a dhíscríobh óna gcuntais ag deireadh na bliana.

Uaireanta, deirtear, gur fearr de dul chuig an ndéileálaí ag deireadh na míosa nuair atá sé ag iarraidh díolachán ar bith a chur lena chuntas, ach n’fheadar.


4. Ní saineolaí mé, cad ba chóir dom breathnú air?

bonn-ciceail

Seachas na boinn a chiceáil agus do ghuaillí a chroitheadh, is féidir roinnt de na rudaí seo a dhéanamh mar thús:

Tar chuig an láthair ag a mbuailfidh tú leis an ndíoltóir níos luaithe ná mar a réitíobhar.

Déan seo sa chaoi gur féidir leat breathnú ar an dtalamh faoin gcairt, le rian ola nó uisce a aimsiú.

Ansin, breathnaigh ar an inneall nuair atá sé fuar sula mbeidh deis ag an ndíoltóir an chairt a thiomáint.

I ndiaidh duit féin an chairt a thiomáint, breathnaigh ar an inneall arís agus an t-inneall te.

Má chíonn tú aon salachar nua nó athrú suntasach, fainic!

Is ag lorg ola nó fliuchrais atáir.

Cas an roth stiúrtha 45 céim agus breathnaigh istigh faoi áirsí na rothaí.

An bhfuil meirg ann? An bhfuil rian salainn ann?

Aon pháirteanna nua níos glaine ná an chuid eile ann?

Dúradh liom tráth go ndéantar níos mó damáiste don chuid seo den chairt ná aon chuid eile, agus gurb ann a chífidh an rud sin arbh fhéidir isliú praghais a bhunú air.


5. Tóg do chuid ama

dioltoir-carr-devito

An moladh deireanach a thugaim do gach duine ná gan cairt a cheannach agus tú faoi bhrú ama.

Cuirfidh díoltóirí áirithe ort go bhfuil duine éigin eile ag teacht leis an gcairt a fheiscint agus go mbeidh an t-airgead ina phóca aige, srl.

Ná tabhair aon aird air seo.

Déarfaidh siad go gcaitheann siad dúnadh go luath inniu, agus iarrfaidh siad ort “go béasach” más féidir libh brostú.

Imeoimid ón láthair seo freisin.

An ceann is greannmhaire a chuala mé féin ná díoltóir ag rá liom cad ba chóir dom déanamh; “Ba chóir duitse é seo a dhéanamh anois; ceannaigh an chairt anois agus beimid in ann labhairt faoi aon fhadhb a d’fhéadfadh teacht chun cinn, má thagann, ar ball.”

An ar an mbonn sin a cheannaíonn tú dinnéar, nó péire treabhsair?!

Pfff, imeoimid linn ón rógaire seo go mear.

Mura bhfuilir ar do chompórd na rudaí seo a dhéanamh tú féin, bíonn an-chuid meicneoirí neamhspleácha féinfhostaithe sásta teacht leat agus breathnú ar an gcairt dhuit ach €20-50 a íoc leo as a gcuid ama agus coinne a bheith déanta agaibh roimh ré.

Ní rógaire gach díoltóir cairteanna, ach is fiú a bheith cúramach.

SCÉALTA EILE