Ag cló na todhchaí

Labhraíonn Treasa Bhreathnach leis an Dochtúir Conor MacCormack, príomhfheidhmeannach ar chomhlacht priontála 3D atá ag iarraidh go mbeidh Éire chun tosaigh sa réabhlóid atá ag tarlú san earnáil.


Athraíonn an domhan teicneolaíochta chomh sciobtha sin, nach dtugann an gnáthdhuine faoi deara in amanna go bhfuil teicneolaíocht nua ag teacht i bhfeidhm sa domhan mór timpeall orthu. Ní mar sin atá an scéal le priontáil 3D. Is forbairt teicneolaíochta í seo atá ag dul i bhfeidhm ar an ngnáthshaol laethúil agus atá ag tarraingt aird an phobail i gcoitinne.

Is i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite a osclaíodh an chéad siopa priontála 3D sna Stáit Aontaithe.

Anois, tá péire ann, ceann i Nua- Eabhrach agus ceann sa Chalafóirn.

Luadh é sa dráma grinn teilifíse, ‘The Big Bang Theory’, le déanaí, sraith inár bhunaigh siad clár iomlán ar an gcoincheap. Luaigh Uachtarán SAM Barack Obama é fiú ina chéad óráid ‘Staid an Aontais’ mar Uachtarán nuacheaptha ag tús mhí Feabhra na bliana seo. Labhair sé go dóchasach faoin ról a bheas ag priontáil 3D chun borradh úr a thabhairt don earnáil déantúsaíochta.

Dar le Obama, “A once-shuttered warehouse is now a state-of-the art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything.”

Tá roinnt frásaí in úsáid ag innealtóirí agus iad ag caint faoin teicneolaíocht nua seo, ach is é an ceann is suntasaí ná go ndeirtear gurb ionann é agus ‘an tríú réabhlóid tionsclaíochta’. Ach an bhfuil muid réidh anseo in Éirinn don réabhlóid áirithe seo?

Síleann an Dr Conor Mac Cormack go mbeidh priontáil 3D, “réabhlóideach ó thaobh dearadh agus nuálaíochta de agus go mbeidh daoine ábalta smaoineamh a aistriú agus rud fisiceach realaíoch a dhéanamh de agus é sin ar fad ar chostas íseal”.

Ach céard is priontáil 3D ann?

Mhínigh Conor go simplí é. “Is féidir cruth fisiceach a phriontáil cumtha ar dhearadh atá íoslódáilte ón idirlíon nó deartha agat féin, nó app a úsáid go deimhin, agus priontáil 3D a dhéanamh de,” arsa Conor.

“Tá éagsúlacht san ábhar priontála a úsáidtear; plaisteach, púdar (atá cosúil le plástar Pháras), miotal nó i gcás s’againne, páipéar.”

Níl Conor ag súil go mbeidh clódóir 3D ag an ngnáthdhuine sa bhaile. Ní chiallaíonn sé sin áfach nach n-athróidh sé an earnáil déantúsaíochta go huile ‘s go hiomlán amach anseo.

In Éirinn úsáidtear priontáil 3D sna hearnálacha leighis agus fiaclóireachta cheana féin mar shampla, rud atá fíor i dtíortha eile ar fud an domhain.

Faoi láthair úsáideann fiaclóirí priontáil 3D chun coróin a dhéanamh taobh istigh d’uair a chloig in áit coicíse.

Ceann de na fáthanna nach síleann Conor go mbeidh clódóir sa mbaile ag gach duine ná go mbeidh costas rómhór orthu, cé gur tháinig laghdú mór ar na costais a bhaineann leis le tamall anuas.

Siar i 2002 bhí costas de ¤60,000 ar chlódóir priontála 3D agus anois gheofá ceann ar ¤10,000. Ach is é an rud nach dtuigeann daoine ná go bhfuil an costas ar an ábhar priontála féin ag dul in airde.

Mar sin, má tá todhchaí na teicneolaíochta chun an earnáil déantúsaíochta a athrú amach ‘s amach, an bhfuil muid ag breathnú chun cinn anseo in Éirinn ó thaobh daoine óga a tharraingt isteach san earnáil?

“Tá sé iontach tábhachtach go mbeadh tacaíocht tugtha do na scoileanna dar le Conor chun go mbeidh “fostaithe sa todhchaí oillte le bheith ag obair sna hearnálacha seo amach anseo,” arsa seisean.

“Ba bhreá liom go mbeadh cursaí dearthóireachta curtha chun cinn sna scoileanna, go mbeadh daltaí ag dul i ngleic le córais cosúil le CAD, mar shampla.”

Tá an earnáil seo, agus an teicneolaíocht a bhaineann leis, i mbun fáis agus í ag athrú gach uile lá ar fud an domhain. Tá an fhorbairt sin le feiceáil sa chomhlacht ‘Mcor Technologies’ a bhunaigh Dr Conor MacCormack agus á dheartháir Fintan siar i 2005 agus atá lonnaithe i gContae Lú.

D’fhorbair siad a gcéad chlódóir 3D in 2010, agus forbraíodh an Mcor Iris, an clódóir is nua dóibh le déanaí.

Dar le Conor, leis an Mcor Iris, léirigh siad go bhfuil siad ar an gcomhlacht a bhfuil na costais is ísle acu sa mhargadh ach atá ag soláthar táirgí d’ardchaighdeán don phobal ag an am céanna. Chomh maith leis sin, tá siad éiceabhách (eco-friendly) agus ar ardtaifeach (high resolution).

“Is é seo an chéad chlódóir den chineál seo ar domhan, ar cúpla fáth éagsúil,” arsa Conor.

“Úsáideann muid páipéar chun ár bpriontáil a dhéanamh agus úsáideann muid greamaitheach uiscebhunach (water-based adhesive).”

Ach an síleann Conor go mbeidh Éire in ann dul san iomaíocht leis an earnáil priontála 3D mar atá sí?

Meastar go mbeidh luach de thimpeall $3 billiún ar an earnáil 3D faoi 2018 agus síleann Conor go bhfuil siad “in áit mhaith le píosa den mhargadh sin a fháil.”

SCÉALTA EILE