An deireadh le plódú tráchta?


Shílfeá nach mbeadh go leor ama ag Elon Musk – an fear taobh thiar de chomhlachtaí ar nós Tesla, SpaceX agus SolarCity – tabhairt faoi thionscnamh ceannródaíoch eile, ach bheadh dul amú ort.

Ag comhdháil TED i gCeanada an tseachtain seo caite thaispeáin an ceapadóir an físeán seo thuas a bhaineann lena thogra nua, an ‘Boring Company’, a bhfuil sé mar fhís acu tolláin iompair a tholladh sa talamh faoi chathracha móra mar Los Angeles.

Feictear san fhíseán carranna leictreacha Tesla ag taisteal ar ardáin, nó ‘scátaí’, go domhain faoin talamh, iad ag seachaint na dtranglam tráchta ar na sráideanna os a gcionn.

Cé go ndeir Musk féin nach bhfuil “aon teorainn le líon na dtollán a d’fhéadfaí a fhorbairt”, níl aon amhras ach gur togra coincheapúil é seo faoi láthair.

Sin ráite, i bhfianaise an dul chun cinn atá déanta ag a chuid coincheapa eile, an Hyperloop san áireamh, cá bhfios nach bhfuil taisteal mar seo níos giorra dúinn mar a cheaptar go forleathan?

Is cinnte go leigheasfeadh sé na scuainí ar Bhóthar na dTreabh agus ar an M50 cá bith!

SCÉALTA EILE