‘An Féilire Draíochta’

In ainneoin go bhfuil ár ngutháin ag glacadh seilbhe ar ár saol, ba mhian le go leor againn an ceangal tadhlach sin a bhíonn againn le páipéar – le do dhialann, mar shampla, nó leabhar nótaí – a choinneáil sa ré dhigiteach.

Tuigeann an dearthóir Seapánach Kosho Tsuboi seo go rímhaith agus mar sin tá sé ag forbairt táirge nuálach ar a dtugann sé ‘an Féilire Draíochta’.

Is é atá i gceist leis an bhféilire seo ná scáileán taispeána a bhfuil cuma an pháipéir air ach a nascann leis an bhféilire ar do ghuthán agus, sa dóigh sin, a dhéanann teagmháil idir an saol digiteach agus an saol analógach fisiciúil.

Thánig Tsuboi – a chónaigh tráth i dteampall Zen – ar an gcoincheap agus é ag glacadh páirte i dtionscnamh de chuid Android Google a d’ardaigh an cheist: “Cén chuma a bheadh ar fhéilire a chuimsíonn buntáistí an pháipéir agus an ghlicghutháin araon?”

Aon rud a chuireann tú le d’fhéilire fóin, taispeánfar é ar an bhféilire draíochta ar do bhalla nó ar do dheasc, rud a bheadh áisiúil do chuid mhór againn gan amhras.

Tá Tsuboi agus a fhoireann go fóill i mbun forbartha ar an teicneolaíocht nua seo ach is blaiseadh beag é den saghas táirge a bheas againn roimh i bhfad.

SCÉALTA EILE