Bréagán Nua Gnéis

Tá bréagán nua earótach teic ar an mhargadh a chruthaíonn macasamhail anáil the agus cuimiltí caoine do ghrá ghil.

Iarchéimí ón Choláiste Ríoga Ealaíne i Londain, Wan Tseng, a chruthaigh an bréagán gnéis úr seo a dtugtar The Wisp air.

Gléas sileacain atá ann a dtig leat é a chaitheamh ar do chorp.

Músclaíonn sé na céadfaí díreach mar a dhéanfadh anáil mhealltach agus cuimiltí boga deasa leannáin.

Tá ceithre chuid i ngach Wisp, agus tá clúdaigh chiorclacha ar na mionpháirteanna uile a spreagann na mothúcháin fhisiciúla chéanna ionat a shamhlaítear le súgradh (foreplay).

wisp lar eile

Is é ceann de na buntáistí a bhaineann leis an dearadh ná gur féidir an gléas a chur ag gabháil áit ar bith ar an chorp.

Dar le Wan Tseng, tá an gléas nua dírithe ar mhacnas a chur ar dhuine seachas súnás a thabhairt.

“Dhear mé an bailiúchán céadfach seo le cúnamh a thabhairt do mhná glacadh go fonnmhar lena ngnéasacht nádúrtha,” ar sí.

“Má smaoiníonn tú ar mhargadh na mbréagán gnéis i láthair na huaire, is mó aird atá ann ar tháirgí níos déine, mar bhoid bhréige agus creathadóirí, a dhíríonn ar shúnás.

“Níl mórán ag plé leis an réimse céanna liomsa faoi láthair,” ar sí.

wisp

Tá feidhm éagsúil leis na ceithre ghné ar leith atá sa Wisp.

Tá innill bheaga bhídeacha in Tadhall (Touch) agus nuair bhíonn siad ar obair, braitheann sé mar a bheadh duine do do chuimilt go bog éadrom.

Séideann Cogar (Whisper) aer ar do chraiceann mar a bheadh anáil the do ghrá ghil ann.

Muinchille is ea An tAer (The Air) a scaoileann cumhrán uaidh. Is féidir é a cheangal le do ghuthán póca trí Bluetooth agus ceol a sheinm air.

Déanann An Cuisle (The Pulse), a chaitheann tú mar a bheadh bráisléad ann, leibhéal griogtha (arousal) an úsáideora a thomhas agus a mheasúnú.

Coincheap nua is ea an Wisp, dar le Wan, ar mó de “tatú” ar do chorp é ná uirlis.

Cuireann sé tú ar do chumas “teagmháil” a dhéanamh leat féin thar mar a dhéanann bréagán gnéis ar bith eile atá tagtha roimhe.

SCÉALTA EILE