Ceart, Gaelspell

Bhíos amhrasach. Ansin, nuair a d’oscail mé Word don chéad uair i ndiaidh dom na treoracha iontach simplí a leanúint, d’aimsigh sé botún taobh istigh de dhá abairt.

Bua amháin agat GaelSpell, ach ní bheidh ceann eile agat!

Faraor, ó phointe GaelSpell de ar aon nós, d’aithin sé “feiscint” mar bhotún sa chéad abairt eile a scríobhas, agus mar is eol dúinn uilig is focal é sin a úsáidtear minic a dhóthain le rá gur focal ceadaithe atá ann.

Ní amháin sin, ach ní thaitníonn an fhoirm tháite de bhriathra leis – rabhas, scríobhas srl. Ar ndóigh tá siad ann a deir nach ‘fíor-fhocail’ iad ach is cinnte go nglactar leo.

Anois, ní rabhas ag súil le foirfeacht ón tús, agus níl aon drogall orm sin a admháil. Tá deacracht mhór ag baint leis an teanga againne ó thaobh cruinnis de, agus ní féidir linn bheith ag súil le míorúiltí.

Domsa, an rud is mó a dhéanann GaelSpell ná cabhrú botúin amaideacha a sheachaint – díreach mar a dhéanann an spellcheck Béarla, i ndáiríre.

Bímid uilig amhrasach faoi litriú focail ó am go chéile, agus déanann sé jab maith, ar an iomlán, botúin a ruaigeadh.

So sin GaelSpell – go maith, cinnte, agus úsáideach, ach gan bheith foirfe, agus bheadh ceist agam an bhfuil luach €25 air. Cinnte cheisteoinn éinne a bheadh sásta €45 a íoc ar an gcruachóip.

Agus don té nach bhfuil ach Gaeilge bhunúsach aige, nach ndéanann foclóir an jab céanna agus tuilleadh?

Áit a ndéanann GaelSpell iarracht litriú amháin a cheartú, téann Ceart céim níos faide, ag maíomh gur féidir leis botúin ghramadaí a aithint.

Táirge i bhfad i bhfad níos suimiúla domsa ná Ceart, clár eile ón gcomhlacht céanna Cruinneog.

Áit a ndéanann GaelSpell iarracht litriú amháin a cheartú, téann Ceart céim níos faide, ag maíomh gur féidir leis botúin ghramadaí a aithint.

Arís, áfach, ní féidir bheith ag súil le foirfeacht anseo.

Deir Cruinneog ar a suíomh idirlín féin gur “chóir na profaí ar aon téacs tábhachtach a léamh go cúramach fiú tar éis dóibh dul tríd Ceart”.

Bhuel ar a laghad tá siad réalaíoch.

Tá fadhb le Ceart nach bhfuil baint ar bith aige le cruinneas nó easpa cruinnis.

Chun píosa scríbhneoireachta ar bith a sheiceáil, is gá duit Ceart a oscail leis féin, téacs a chóipeáil ó Word, nó pé áit a bhfuil tú ag scríobh, é a ghreamú isteach, agus ansin na ceartúcháin a chur ar ais isteach go Word ceann ar cheann.

Is féidir seo a dhéanamh, cinnte, ach tá sé iontach amscaí mar réiteach. Nach bhfuil slí éigin chun an próiseas a dhéanamh níos éasca?

Cuma faoi sin uilig, áfach, an cheist is mó ná an bhfuil aon mhaitheas leis an gceartúchán a dhéanann sé?

Táim idir dhá chomhairle cad le rá faoi anseo.

Ar láimh amháin, tá mórán a dhéanann sé go maith. Tá an tuiseal ainmneach aige go hiomlán, agus is mór an chabhair í sin ina aonar – fiú don scríbhneoir atá líofa. Ciallaíonn sé deireadh le ceisteanna dá leithéid “ceist maith nó ceist mhaith?” D’fhéadfá a rá go ndéanann foclóir an jab céanna, áfach…

Tá an tuiseal tabharthach clúdaithe chomh maith, ach, mar a bheifeá ag súil le, titeann rudaí síos nuair a théann tú i dtreo an tuisil ghinidigh.

Tá roinnt mionrudaí nach bhfuil ar a chumas aimsiú ach an oiread- miondifríocht idir isteach agus istigh, mar shampla.

Tá cúpla focal nach dtaitníonn leis chomh maith, ar chúiseanna nach dtuigim. Is cosúil, mar shampla, gur “…foirm neamhchaighdeánach de ‘uile go léir’” é an focal ‘uilig’.

Bhuel, má tá sé caighdeánach a dhóthain don Uasal Ó Dónaill tá sé caighdeánach a dhóthain domsa!

Buíochas le Dia gur féidir a rá leis an gclár neamhaird a thabhairt ar fhocail ar leith.

Ar bhealach, níor mhian liom Ceart nó GaelSpell a mholadh ó tharla nach bhfuil siad críochnúil a dhóthain, agus mar gheall ar an gcostas atá orthu.

Bheadh ort nach mór €100 a chaitheamh chun cóip chrua den dá chlár a fháil, agus fiú don íoslódáil tá tú ag labhairt ar os cionn €50.

Ach ar an láimh eile, i ndiaidh iad a úsáid ar feadh cúpla seachtain, agus i ndiaidh dom dul i dtaithí ar bheith ag brath orthu, tá drogall orm dul gan iad.

Cad a deir sé sin?

Sílim gur cuma cén scór a thugaim ar deireadh, ó tharla go bhfuil a fhios ag an bhformhór an bhfuil clár mar seo uathu, agus tá a fhios acu cad atá siad sásta íoc air.

Ar an bpraghas atá ann anois, nílim cinnte faoi.

Dá mbeadh sé rud beag níos saoire, agus dá mba rud é go raibh Ceart ceangailte isteach le Word, gach seans go mbeadh moladh rud beag éagsúil á thabhairt agam.

Is féidir teacht ar na bogearraí ag cruinneog.com

SCÉALTA EILE