Cén costas a bheadh ar thicéad lae go Jurassic Park?

Bhí d’ádh orm dul go Jurassic Park le déanaí! Bhuel, go dtí an mharcaíocht siamsaíochta in Universal Studios in Florida le bheith cruinn faoi. Pé scéal é, bhain mé an-sult go deo as an marcaíocht féin, as casadh le dineasáir éagsúla agus as caint le ‘heolaithe’ ag bhí ag ‘clónáil’ na ndineasár.

Tá an dúspéis agam sna dineasáir ó bhí mé óg. Nach mé a bhí sásta, agus sceimhlithe, agus veileasaraptar ag snapadh timpeall orm.

Harry Potter, Back to the Future, Jurassic Park agus @miseciara

A post shared by Eoin P. Ó Murchú (@murchadhmor) on

 

Agus mé ag siúl timpeall Universal Studios, ba dheacair gan suntas a thabhairt do mhéid na páirce, an plód ollmhór daoine a bhí ann agus an costas a shamhlaigh mé leis, gan trácht ar an airgead mór a bhí á shaothrú ann. Chuimhnigh mé ansin ar thús an scannáin faoin bPáirc Iúrasach úd, nuair a baineadh DNA na ndineasár as feithidí fuilsúiteacha a bhí sáite in ómra le cianta cairbreacha. An raibh aon seans go bhféadfaí é seo a dhéanamh dáiríre, a smaoinigh mé. Ceist eile, cén costas a bheadh ar pháirc mar í a thógáil. An íocfainn féin an costas le breathnú ar ainmhithe a bhí marbh le 65 milliún bliain?

Buíochas mór le dia agus leis na dineasár bhí Fandango Movieclips tar éis go leor den obair a dhéanamh dom.

San iomlán – costas €20 billiún dollar a bheadh ar Jurassic World, an pháirc sa scannán is déanaí.

Dhá oileán i gCósta Ríce – €8 mbilliún

Bheadh foireann ollmhór de dhíth: speisialtóirí eolaíochta, dlíodóirí, feighlithe, oibrithe slándála, srl. – $7.9 milliún.

Na Dineasáir a chlónáil. Féach leithéidí BioArts a chlónálann peataí agus costas €120,000 air i aghaidh an mhadra. Caithfidh go mbeadh costas i bhfad Éireann níos mó ar dhineasáir áfach.

Miandóireacht don ómra. Costas – $9 milliún.

Costas tógála – $1.5 billiún, bunaithe ar na páirceanna siamsaíochta is mó ar domhan.

Na dineasáir a bheathú. Costas – Caitear $250 milliún ar an ngairdín ainmnithe is mó ar domhan, ceann atá lonnaithe in San Diego agus a bhfuil 3,700 ainmhí agus 650 speiceas ann.

Caitheann Disney tuairim is $11.7 billiún ar chostais reatha a bpáirceanna gach bliain. Seans nach mbeadh an costas chomh hard sin i gcás páirc amháin.

Mar sin, san iomlán, sin costas aon uaire de suas le $20 billiún agus costais reatha bhliantúla de €10 mbilliún. Níor thosaíomar ag caint ar bhrabús fós. Is dócha go bhféadfaí a lán airgead eile a thuilleamh ó urraíocht agus ó dhíolacháin sna páirceanna féin. Abair go mbeifí ag iarraidh a bheith brabúsach thar an gcéad 10 mbliana, sin costas 120 míle milliún.

€12 billiún sa bhliain, roinnte ar 365 lá óir ní dhúnann na páirceanna siamsaíochta is mó, fiú ar laethanta móra saoire ar nós na Nollag = €32 milliún sa lá.

Bíonn slí ann do 100,000 duine sna páirceanna is mó agus bíonn 50,000 duine ar an meán iontu gach lá. Dá mbeadh 100,000 aoi againn agus iad ag íoc €350 dhéanfaí brabús beag. D’fhéadfaí caillteanas a dhéanamh ar an ticéad iontrála agus an brabús a dhéanamh as dino-burgairí. Abraimis €300 ar thicéad lae. Costasach ach saoire gan a sárú!

Is iomaí sin cleas atá ag an mbeatha…

A post shared by Eoin P. Ó Murchú (@murchadhmor) on

 

Anois an drochnuacht.

Tosaíonn DNA orgánaigh ag meath tar éis dó bás a fháil. Feidhmíonn einsímí, radaíocht agus an timpeallacht féin ar an DNA go dtí go scriostar ar fad é. Dar le Live Science an DNA is sine atá againn ná é sin a aimsíodh i gcnámh capaill a reodh sa Klondike 700,000 bliain ó shin. Ní leor sin don 65 milliún bliain ó bhí na dineasáir sa treis áfach. Fiú sa chás go bhféadfaí teacht ar DNA slán bheadh ort ainmhí a roghnú leis na cearca uafásacha a thabhairt ar an saol arís. An t-éan an t-ainmhí is cabhraí sa chás seo ach bheadh dúshlán go leor ann. Fiú agus iad ar an saol seans nach bhféadfaidís plandaí ná ainmhithe an lae inniu a ithe agus go bhfaighidís bás den ocras.

Tá seans go dtiocfar ar bhealach éigin chun DNA ársa a dheisiú nó a aimsiú. Nó d’fhéadfaí teacht ar bhealach le sean-DNA in DNA reatha a léiriú. Is dócha go dtiocfaidh an lá go mbeidh an innealtóireacht ghéiniteach chomh cumhachtach sin go mbeifear in ann ainmhithe a dhearadh a dhealraíonn an-chosúil leis na dineasáir. Ní cosúil go dtarlóidh aon chuid de seo go luath.

Ná cailltear an misneach ar fad áfach! Sílim gur féidir é a chur i gcrích. Mar thús níl uainn ach 30 billiún agus dul chun cinn aisteach i gcumas na teicneolaíochta. Cé atá liom? Tuilleadh eolais faoin gcuntas Kickstarter ar ball. Ní fada uainn Domhan na nDineasár!

SCÉALTA EILE