Domhan an Fheallmharfóra

Is sraith chlúiteach cluichí ón gcomhlacht ríomhaireachta Ubisoft é Assassin’s Creed agus eisíodh an 10ú cluiche, Origins, cúpla seachtain ó shin.

Cé go nglacann imreoirí ról feallmharfóra chuile uair, athraíonn an láthair agus an amlíne i ngach cluiche agus tá an ghné seo ar cheann de na rudaí is mealltaí faoin tsraith.

In 2007 bhí mé ag troid le linn an Tríú Crosáid sa Mheánoirthear, in 2011 bhí mé sáinnithe i lár na hAthbheochana Eorpaí agus in 2014 bhí mé ag cosaint an phobail fad is a bhí réabhlóid na Fraince ag tarlú.

Bíonn scéalaíocht ardchaighdeáin mar seo le feiceáil i ngach leagan agus i mbliana tá muid sa tSean-Éigipt le Cléópátra agus Iúil Caesar.

Ach cén chaoi a gcuireann na déantóirí scéalta agus domhain iontacha mar seo le chéile?

Le cabhair ó na daoine proifisiúnta ar ndóigh!

Bhí deis agam labhairt le Perrine Poiron, Éigipteolaí, agus Maxime Durand, staraí na sraithe, faoina ról i múnlú an chluiche nua.

De réir Maxime bhí sé ar intinn acu “tabhairt faoi scéal bunaithe san Éigipt le fada ach nach raibh an teicneolaíocht ar fáil go dtí anois le cothrom na Féinne a thabhairt do shuíomh agus do thréimhse chomh hiontach agus chomh hilghnéitheach”.

Bhí mé fiosrach ansin ar cheap Perrine riamh go bhfaigheadh sí glaoch le hobair a dhéanamh ar chluiche ríomhaireachta?

“Níor cheap mé in aon am go mbeinn ag cur m’eolais le cluiche ríomhaireachta,” ar sise, “agus nuair a rinneadh teagmháil liom bhí mé ar bís deis bheith agam athbheochan fhísiúil a dhéanamh ar an tsibhialtacht seo ag a raibh mé faoi dhraíocht i gcónaí.”

“Bhí sé iontach agus spreagúil.”

Cuirtear tús leis an aicsean sa chluiche in 49 RCR (Roimh Chomh-Ré), pointe ríthábhachtach i staire na sibhialtachta mar tar éis blianta de ghalántacht agus d’éachtaí, is anseo a thosaíonn meath na Sean-Éigipte.

“Bheadh deis ag laoch an chluiche, Bayek, scéalta na tréimhse agus na mistéirí uilig a fhiosrú,” arsa Maxime.

“Bhí muid ag lorg domhain le heacnamaíocht láidir fhorbartha freisin, le faicsin agus cultúir éagsúla, agus bhí an Éigipt Ghréag-Rómhánach foirfe mar thréimhse chun sin ar fad a bhaint amach.”

Tá an láthair, scéal agus ról an phríomhcharachtair againn mar sin ach céard í an ghné ba dheacra do Perrine?

“Ag aistriú coincheapa comhaismeartha go teanga na nÉigipteach ársa,” arsa sí.

“Mar shampla, ní dhéanfadh roinnt de na nathanna cainte agus de na seanfhocail atá againn sa lá atá inniu ann ciall ar bith do na Sean-Éigipitigh, agus dá bhrí sin níl bealach comhsheasmhach ann iad a aistriú go teanga an ama sin.”

Fad is a bhí an próiseas léiriúcháin ag dul ar aghaidh, bhí mé ag iarraidh fáil amach an raibh pointe ar bith ann gur thuig an bheirt go raibh cluiche iontach á chruthú acu.

“Bhí a fhios agam go raibh cumas ag an scéal seo i gcónaí agus go raibh an lucht leanúna ag súil leis an leagan seo le fada an lá,” a mhíníonn Maxime.

“An rud is mó a sheasann amach ná an scéal agus bunús an Brotherhood (grúpa feallmharfóirí na sraithe) agus an ceangal atá aige seo leis na cluichí a tháinig roimhe.”

I gcás Perrine bhí a fhios aici go raibh rud éigin speisialta aimsithe acu nuair a chonaic sí sampla den chruinne nua.

“Fiú mar imreoir, dúirt mé liom féin go mbeinn ag caitheamh a lán ama, ní amháin ag imirt an chluiche ach ag faire agus ag fiosrú an domhain nua, ársa, seo,” arsa an tÉigipteolaí.

Tar éis dom féin an cluiche a imirt bhí mé in ann lorg na beirte a fheiceáil síos tríd.

Cuireann bunobair thábhachtach mar seo barántúlacht agus réalachas os comhair an imreora, ach tárlaíonn sé i ngan fhios duit.

Nuair a chuireann tú na grafaicí den scoth, an fhís agus an fhuaim ar bharr obair Perrine agus Maxime, tá cluiche fíor-láidir déanta ag Ubisoft agus mholfainn go mór léim isteach sa domhan seo má bhíonn an seans agat.


Assassin’s Creed Origins ar fáil anois don Playstation 4, Xbox One agus PC.

Is féidir Colmán a leanúint ar Twitter ag @colmanacus

SCÉALTA EILE