Eolaithe na hÉireann ar thús cadhnaíochta

Tá dul chun cinn ceannródaíoch déanta ag foireann taighdeoirí i gColáiste Ríoga na Lianna agus na Máinlianna in Éirinn (RSCI) maidir le cneasú cnámh. Tá réiteach nua aimsithe ag lucht an RCSI faoi stiúir an Ollaimh Fergal O’Brien, atá ag obair i gcomhpháirt leis an Ionad AMBER, le cnámha atá briste a leigheas, gnáthamh ar iondúil go mbíonn nódú cnámh i gceist leis.

Forbraíodh ábhar nua de thoradh an taighde, ar a dtugtar ‘scafall’, a rinneadh as comhábhair nádúrtha na cnáimhe daonna, ábhar a chabhróidh le cneasú na gcnámh i ndiaidh obráide. Ó tharla gur d’ábhair a aimsítear go nádúrtha sa gcolainn a dhéantar an scafall, ní dhiúltaíonn an cholainn dó nuair a chuirtear ann é. Agus é ann, úsáideann an scafall cealla na colainne féin chun an chnámh a athghiniúint agus a chur ag obair arís. Tá cuma an-mhaith ar na torthaí go dtí seo.

Tuigeadh poitéinseal iomlán an ábhair nua seo nuair a leigheasadh capall rásaíochta ceithre bliana d’aois a raibh cist, a chuirfeadh deireadh leis an rásaíocht, ina giall aici. Bhain an Dr Florent David, ó Ospidéal na Tréidliachta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an chist amach, agus cuireadh an scafall a d’fhorbair lucht an RCSI in áit nódú cnáimhe. D’éirigh go han-mhaith leis an scafall, agus spreagadh athghiniúint cnámh go leibhéal nach rabhthas ag súil leis. Bhí an capall ar a seanléim arís. Go deimhin, d’éirigh chomh maith sin leis an bpróiseas gur bhuaigh sí rás go gairid ina dhiaidh!

I ndiaidh na hobráide rathúla i réimse na tréidliachta, cuireadh an teicneolaíocht in oiriúint don chine daonna agus leigheasadh 20 othar faoi chúram an Mháinlia Dylan Murray, a bhfuil saineolas sa máinliacht phlaisteach aige.

Tá dul chun cinn eile fós déanta ag comhfhoireann an RCSI agus AMBER, faoi stiúir an Ollaimh O’Brien, a d’fhéadfadh an bealach a leigheastar ailt a ndearnadh damáiste díobh a athrú ó bhonn. Tá an t-oisté-airtríteas ar thart ar 400,000 duine in Éirinn agus is iondúil go n-athchuirtear na hailt a bhíonn i gceist. Is minic a eascraíonn fadhbanna eile as seo níos faide anonn i saol an othair, go háirithe más duine óg atá i gceist.

Is éard atá i gceist leis an dara forbairt atá déanta ag an gcomhfhoireann ná ábhar a bhfuil trí ghné ann, atá an-chosúil le struchtúr an fhíocháin atá in ailt na colainne, idir chnámh agus loingeáin. Tá measúnú sábháilteachta á dhéanamh ar an ábhar seo faoi láthair agus tá roinnt othar á leigheas i gClinic na Máinliachta Spóirt (SSC) i Seantrabh agus in Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí.

Is de bharr na bhforbairtí seo sa réimse seo go bhfuil aitheantas á thuilleamh ag Éirinn mar mhol domhanda don bhithinnealtóireacht. Ar an ábhar sin, is in Éirinn a bheidh Comhdháil Dhomhanda na Bithmheicníochta ar siúl in 2018. Reáchtáiltear an chomhdháil seo gach ceithre bliana, agus is ann a chruinníonn os cionn 3,000 duine a bhfuil saineolas sa réimse acu.

Is léiriú é teacht na comhdhála ar láidreacht na bithmheicníochta agus na bithinnealtóireachta in Éirinn, atá tar éis fás de réir mar a dhéanann an rialtas infheistíocht san eolaíocht, sa nuálaíocht agus sa ngeilleagar cliste.

SCÉALTA EILE