Eolaithe óga Dhoire

Tá an babhta ceannais de chath na n-eolaithe óga bainte amach ag grúpa dalta as Gaelcholáiste Dhoire i gComórtas an Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT atá ar siúl sa RDS, Baile Átha Cliath, an tseachtain seo. Labhair muid lena múinteoir eolaíochta Barra Ó Dochartaigh faoina dtionscadal iontach! 


Agus na hipitéisí tuartha, an taighde déanta agus toradh na n-iarrachtaí in airde, tá Ferdia Ó Catháin (ar chlé), Rhíannon Nic Fealóin agus Clíodhna Ní Mhianáin (ar dheis) as Gaelcholáiste Dhoire i measc na n-eolaithe óga atá ag feitheamh ar na moltóirí san RDS faoi láthair, agus iad ag déanamh sár-ionadaíochta ar na Gaeil lena dtionscadal a fhiosraíonn baol na gcadhnraí cnaipe.

Tá iarracht fhoireann Ghaelcholáiste Dhoire – scoil úr atá suite i nDún Geimhin – ar cheann de 550 tionscadal atá páirteach sa mhórchomórtas náisiúnta.

Éacht atá ann don scoil, agus í díreach dhá bhliain ar an fhód.

Tá an comórtas ar cheann de na sárthaispeántais ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) is mó ar an domhan, agus é ag mealladh breis agus 2091 iarratas ó scoileanna ar fud na tír i mbliana.

“Dream it, Do it” is ea téama na bliana agus is é a spreag daltaí GCD chun iniúchadh a dhéanamh ar éifeachtaí leictriceimiceacha, agus eile, atá ag cadhnraí cnaipe nuair a itheann páistí óga iad.

Dúirt Barra Ó Dochartaigh gurb iad na dalta féin a tháinig aníos leis an smaoineamh.

“Chonaic na daltaí scéal nuachta ag léiriú an dochair a rinneadh do sceadamán páiste óig a shlog cadhnra cnaipe nuair a ghreamaigh an cadhnra ina scornach,” ar sé.

Dhóigh an cadhnra tríd an éasafagas (an feadán bia) agus amach an traicé (an feadán análaithe), a mhínigh sé.

Ó tharla nach raibh sé soiléir arb é an leictreachas nó ceimiceáin ón chadhnra a rinne an dochar, rinne an grúpa taighde le fáil amach cé acu (nó an bheirt le chéile) ba chúis leis.

Reáchtáil siad suirbhé chomh maith ag úsáid SurveyMonkey.com le tuairimí agus eolas a bhailiú faoi úsáid na gcadhnraí cnaipe sa teach.

Spreagadh mór atá sa chomórtas, dar le Barra, a chuireann daltaí “i dtreo gach réimse den eolaíocht”.

Maith sibh a dhaltaí uile agus gach rath oraibh sa chomórtas!


Tabhair cluas le RTÉ RnaG faoi láthair atá ag craoladh beo ó Chomórtas an Eolaí Óig agus Teicneolaíochtan sa RDS. Beidh siad ag caint le daltaí ó Ghaelcholáiste Dhoire, agus ó Ghaelcholáistí eile, le linn an lae.

SCÉALTA EILE