Fadhb na gcangarúnna

Tá clú agus cáil ar Volvo de bharr shábháilteacht a gcuid carranna.

Is iadsan a rinne an crios sábhála an chéad lá agus feictear iad i gcarranna ar fud an domhain sa lá atá inniu ann.

Ní hamháin sin, ach nuair a dhear siad an crios sábhála d’aithin siad a thábhachtaí a bhí sé agus thug siad cead do dhéantóirí carranna eile an dearadh a úsáid, gan aon chostas, ina gcuid carranna féin.

Tá Volvo réidh anois le gléas nua a thabhairt dúinn – gléas a chuireann in iúl dúinn go bhfuil cangarúnna gar dúinn!

Deirtear gurb iad na cangarúnna is cúis le formhór na dtimpistí bóthair san Astráil.

Dar leis an Údarás um Bhóithre Náisiúnta san Astráil bíonn níos mó ná 20,000 timpiste bóthair in aghaidh na bliana de bharr cangarúnna.

Anuraidh, bhí costas de AU $75 milliún ar an stát mar thoradh air sin.

Mar réiteach ar an bhfadhb seo san Astráil tá Volvo ag forbairt córais nua ina bhfuil radar réamhrabhaidh ann a aimseoidh cangarúnna sula dtagann siad amach os comhair gluaisteán.

Volvo Cars begins first ever Australian tests for kangaroo safety research

A luaithe a phiocann an radar suas go bhfuil cangarú gar don charr stopfar an carr go huathoibríoch.

Tháinig an teicneolaíocht seo ó chóras ar a dtugtar “City Safety” a dhear Volvo.

Ní díreach muintir na cathrach amháin a bheidh ábalta leas a bhaint as na forbairtí nua seo.

Táthar ag lorg réiteach ar an mbaol a chothaíonn fianna fiáine thuas i gceantar tuaithe Dhún na nGall le deich mbliana anuas.

Nach bhfuil a fhios agam! Scrios ceann acu mo Volkswagen Golf!

Dea-scéal is ea é go bhfuil “City Safety” ar fáil anois mar rogha i ngach carr de chuid Volvo agus is í an fheidhm atá leis ná an carr a stopadh go huathoibríoch má cheapann sé go bhfuil sé chun duine, rothar nó carr eile a bhualadh.

A luaithe a thuigeann an gléas seo go bhfuil duine nó rud róghar dó tógfaidh sé 0.05 soicind ar an gcarr na coscáin a chur i bhfeidhm.

Tá na tástálacha seo le Skippy ar siúl acu mar chuid den mhórphlean sábháilteachta atá ag Volvo – “Fís 2020”.

Tá sé d’aidhm ag Volvo a chinntiú nach ngortófar nó nach gcaillfear aon duine a thiomáineann Volvo ón mbliain 2020 ar aghaidh.

Guíonn muid gach rath orthu leis an bhfís sin.


Is duine de bhainisteoirí Motorhub é Daragh. Lean é ar @Daraghmclove

 

SCÉALTA EILE