Feachtas ar son emoji Briotánach

Tá feachtas ar bun sa mBriotáin bratach an náisiúin Cheiltigh a chur ar fáil go buan i bhfoirm emoji. Má scríobhtar an haischlib #emojibzh ar Twitter idir seo agus an 9 Feabhra feictear an Gwenn-ha-du (Bán-agus-dubh) in aice léi ar an suíomh. Tá achainí oifigiúil ar an suíomh emoji.bzh ina n-iarrtar ar chomhlachtaí móra ar nós Google, Apple, Facebook, Samsung, agus Twitter an emoji a chur ar fáil ar a n-ardáin. 

Tá ceist na mbratacha ina cnámh spairne i saol na emoji le fada an lá. Tá polasaí leathoifigiúil ag eagraíochtaí a úsáideann emoji gan “bratacha réigiúnacha” a chur ar fáil, cé nach gcloítear go docht leis an bpolasaí sin. 

Luaitear líon na réigiún ar fud an domhain a d’éileodh a mbrat féin a bheith ar fáil mar bhac mór ar a leithéid, na Stáit aonair i Meiriceá mar shampla. Mar sin féin, tá bratacha na hAlban, na Breataine Bige agus Shasana ar fáil cé go bhfuil brat na Ríochta Aontaithe ann freisin agus breathnaítear ar na tíortha sin mar “réigiúin” taobh istigh de náisiún amháin. 

Tá lucht an fheachtais ar son an Gween-ha-duag iarraidh ar phobal Twitter an haischlib #emojibzh a úsáid an oiread agus is féidir idir seo agus an 9 Feabhra leis an éileamh atá ar an tsiombail a léiriú. Má fheictear do Twitter go bhfuil éileamh ar a leithéid idir seo agus deireadh na tréimhse sealadaí cuirfear an bhratach bhán agus dhubh ar fáil go buan. 

Ach is iad an Unicode Consortium a dhéanfaidh an cinneadh críochnaitheach faoin gceist nuair a thiocfaidh siad le chéile arís i mí Aibreáin. Breathnaíonn Unicode Consortium i ndiaidh úsáid agus cruthú na emoji ar fud an domhain agus is acu ata na guth is tábhachtaí ar cheisteanna mar seo. 

Sa chás go nglacfadh an Unicode Consortium leis an moladh, táthar ag súil go mbeidh an emoji ar fáil an bhliain seo chugainn. 

Tá lán a thacaíochta tugtha ag uachtarán dúiche na Briotáine don fheachtas. 

“Tá 28 lá againn leis an áireamhán atá [ag Twitter] a phléascadh. Caithfidh muintir na Briotáine tacaíocht a thabhairt don emoji seo agus é a roinnt ar fud na háite go gcloisfidh na comhlachtaí teicneolaíochta glór na Briotáine. 

Dúirt duine de lucht ceannais an fheachtais David Lesvenan, atá ina uachtarán ar an eagraíocht chultúir Point BZH gurb í an Bhriotáin an ceantar sa bhFrainc is mó a luaitear ar na meáin shóisialta cheana féin agus go luíonn sé le réasún go mbeadh fáil ar emoji oifigiúil don cheantar. 

Anuraidh, bhí ‘Bratach Thuaisceart Éireann’ i measc na emoji is mó éileamh. Tá ‘bratach Thuaisceart Éireann’ luaite ar Emojipedia i measc na ‘Fobhratacha’, in éineacht le bratacha do stáit éagsúla Mheiriceá, oileáin áirithe, cúigí Cheanada agus na hAstráile, don Chatalóin agus do réigiúin éagsúla ar fud na hEorpa. Níl aon cheann de na bratacha sin ar fáil i láthair na huaire, ach d’fhéadfaí go gcuirfí ar fáil iad amach anseo. 

SCÉALTA EILE