Gaelaímis WordPress!

Tá feachtas slua-chistithe tosaithe chun an bogearra foilsithe idirlín WordPress a aistriú go Gaeilge.

Is córas bainistíochta inneachair é WordPress a chuireann ar chumas duine suíomh idirlín a thógáil go héasca saor in aisce.

Tá timpeall 28% de shuíomhanna idirlín na cruinne tógtha ar an ardán foinse oscailte atá ar fáil i réimse leathan teangacha ón Afracáinis go dtí an Ocsatáinis, ach níl an Ghaeilge ina measc.

Ba mhian leis an innealtóir bogearraí as Corcaigh, Tomás Ó hAodha, sin a athrú agus tá feachtas slua-chistithe curtha ar bun aige chun aistriúchán proifisiúnta a dhéanamh ar fhoclóir an ardáin.

“Faoi láthair is féidir le duine ábhar Gaeilge a chur ar a shuíomh WordPress ach fós beidh creatlach an tsuímh – na míreanna sin nuair a chláraíonn tú, mar shampla, an córas tráchta srl. – beidh siadsan le feiceáil as Béarla,” ar seisean.

“Tá sé mar sprioc ag an tionscadal seo an scéal sin a leigheas.”

Tá sé i gceist ag Tomás €4,000 a bhailiú chun íoc as aistritheoir gairmiúil na 40,000 focal atá i gcóras WordPress a aistriú go Gaeilge agus ansin, nuair atá an t-aistriúchán réidh, beidh seisean in ann an corpas teicniúil sin a chur isteach i gcreatlach an chórais.

Ina dhiaidh sin beidh aon duine atá ag iarraidh WordPress a úsáid ábalta an Ghaeilge a roghnú mar theanga an chórais, saor in aisce.

Rinneadh iarracht bunstruchtúr WordPress a aistriú roimhe seo (féach ga.wordpress.org) agus bhí codanna de sheanleaganacha ar fáil i nGaeilge ach ní dhearnadh obair chríochnúil ar an togra le tamall.

Áis luachmhar a bheadh ann do Ghaeil an ghréasáin gan amhras – tá NÓS ag úsáid WordPress ó bunaíodh an iris 9 mbliana ó shin agus ba bhreá linn go mbeadh ‘cúldoras’ an tsuímh ar fáil i dteanga oibre na foirne.

Is féidir tacú leis an fheachtas agus cuidiú le Tomás a fhís a chur i gcríoch anseo.

Gaelaímis WordPress!

SCÉALTA EILE