Glórtha Gaeilge á lorg ag TCD do ‘Siri’ Gaeilge

cabhair an phobail á lorg ag foireann an ionaid ABAIR i gColáiste na Tríonóide dá dtionscadal ‘Míle Glór’. Tá siad ag iarraidh córas aitheanta cainte — ar nós na gcóras atá in úsáid do leithéidí Siri agus Alexa — a chruthú don Ghaeilge, agus tá ‘míle glór’ uathu le go mbeidh an córas in ann gach cineál Gaeilge a aithint. 

Tá suíomh ar líne cruthaithe ag lucht ABAIR, áit ar féidir le duine ar bith abairtí a léamh os ard agus a gcuid taifeadtaí a uaslódáil. Bíonn seit 100 abairt le léamh, a gintear go randamach ó chorpas mór ar líne. Athraítear na habairtí gach uair a thosaítear seisiún nua, mar sin is féidir le duine amháin cúpla uair an chloig a mheilt i mbun na hoibre. 

“Táimid ag lorg gach saghas gutha — foghlaimeoirí, cainteoirí dúchais, daoine óga agus daoine críonna. Uair amháin atá an taifeadadh déanta, téann sé isteach i gcorpas mór. Ní choimeádtar ainm leis ná ní chloisfidh duine ar bith na taifeadtaí, tá siad ag teastáil díreach ar mhaithe leis an measín a thraenáil,” a mhínigh Neasa Ní Chiaráin ó ABAIR. 

Tá ABAIR ag cur teicneolaíocht urlabhra don Ghaeilge ar fáil ó bhí 2008 ann. Baintear úsáid as an teicneolaíocht sin i réimse an oideachais agus na rochtana den chuid is mó ach tá lucht ABAIR “meáite ar thuilleadh teicneolaíochta a fhorbairt” do réimsí eile. 

Cuireann aithint chainte ar ár gcumas plé le ríomhairí go héasca trína bheith ag “caint leo”, cuir i gcás ainm baile a thabhairt don chóras GPS sa gcarr nó scéal na haimsire a fhiosrú den ghuthán cliste. Tá éileamh mór ar chóras aithint chainte don Ghaeilge i láthair na huaire. 

togra eile ar siúl le trí bliana anuas, Common Voice Mozilla, a bhfuil an sprioc chéanna aige. Seoladh an togra in 2017 agus tá na céadta míle taifeadtaí déanta ó shin. Tá an tOllamh Kevin Scannell, a bhfuil cáil air as a éachtaí ríomhaireachta Gaeilge, ag obair ar an togra sin. 

SCÉALTA EILE